Zastava Bosne i Hercegovine

APELACIONI SUD U BEOGRADU: Od 07. jula 2020. godine, pa sve dok traje vanredna situacija na teritoriji grada Beograda, sudijama i sudijskim pomoćnicima omogućuje se rad od kuće, osim sudija Krivičnog odeljenja, u dane kada su po evidenciji pisarnice, na redu za prijem hitnog predmeta


Na osnovu Odluke o proglašenju vanredne situacije na teritoriji grada Beograda broj 1-020-4187/20 od 03.07.2020. godine, koja je objavljena u "Službenom listu grada Beograda" broj 84/20 i člana 6. Sudskog poslovnika, u skladu sa Zaključkom Visokog saveta sudstva broj: 021-00-00076/2020-01 od 30.06.2020. godine, predsednik Apelacionog suda u Beogradu, sudija Duško Milenković donosi:

UPUTSTVO o radu sudija i zaposlenih u Apelacionom sudu u Beogradu počev od 7. jula 2020. godine, dok traje vanredna situacija zbog opasnosti za širenje korona virusa (COVID - 19)

1. Počev od 07.07.2020. godine, pa sve dok traje vanredna situacija na teritoriji grada Beograda, sudijama i sudijskim pomoćnicima omogućuje se rad od kuće (priprema predmeta za suđenja i izrada sudskih odluka), osim sudija Krivičnog odeljenja, u dane kada su po evidenciji pisarnice, na redu za prijem hitnog predmeta.

2. Rasprave i javne sednice koje su zakazane, neće se odlagati.

3.Šefovi organizacionih jedinica, Služba predsednika suda. Sudska pisarnica, Služba računovodstva, Služba za daktilobiro, Služba za tehničke poslove i druge službe čije je poslovanje potrebno za redovno funkcionisanje suda u vanrednoj situaciji, izradiće raspored rada, tako da se zaposleni naizmenično smenjuju, da bi se obezbedio podjednak broj radnih dana za svakog zaposlenog.

4. Raspored rada zaposlenih rukovodioci organizacionih jedinica dostaviće zaposlenima i Sudskoj upravi.

Izvor: Vebsajt Sindikat pravosuđa Srbije, 06.07.2020.
Naslov: Redakcija