Zastava Bosne i Hercegovine

AKTUELNOSTI U OBLASTI RADNIH ODNOSA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA: Paragraf organizuje vebinar 24. juna 2024. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 24. juna 2024. godine, vebinar na temu “Aktuelnosti u oblasti radnih odnosa kod korisnika javnih sredstava”.

Prvi deo vebinara: biće posvećen aktuelnim pitanjima koja se odnose na ostvarivanje prava na godišnji zaposlenih kod korisnika javnih sredstava (državni organi, organi AP i JLS, javne službe i drugi organizacioni oblici u javnom sektoru). Biće obrađena pitanja koja se odnose na sticanje prava na godišnji odmor, dužinu godišnjeg odmora, određivanje srazmernog dela godišnjeg odmora, kao i pitanja u vezi za pravom na naknadu štete umesto korišćenja godišnjeg odmora.

U drugom delu: vebinara biće analizirani propisi koji uređuju pojam i status javnog funkcionera, sukob interesa i nespojivost funkcija i ostale lične obaveze javnog funkcionera, kao i radnopravni status javnog funkcionera.

Učesnici vebinara će imati priliku da se upoznaju sa važećom zakonskom regulativom koja se odnosi na ostvarivanje prava zaposlenih na godišnji odmor.

Na vebinaru će biti ukazano koja lica, u skladu sa važećim propisima, imaju svojstvo javnog funkcionera, koje su lične obaveze ovih lica u pogledu sukoba interesa i nespojivosti funkcija, kao i kojim propisima i na koji način su uređena prava po osnovu rada javnih funkcionera.

Vebinar je namenjen javnim funkcionerima, rukovodiocima, pravnicima i drugim zaposlenima u kadrovskim službama u državnim organima, organima autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave, kao i zaposlenima u javnim službama (visoko obrazovanje, predškolsko, osnovno i srednje.

Teme vebinara:

PRAVO NA GODIŠNJI ODMOR ZAPOSLENIH KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

  • Stisanje prava
  • Dužina godišnjeg odmora
  • Srazmerni godišnji odmor
  • Naknada štete za neiskorišćeni godišnji odmor


POLOŽAJ I PRAVA PO OSNOVU RADA JAVNIH FUNKCIONERA

  • Ko su javni funkcioneri
  • Izbor, imenovanje i postavljenje javnog funkcionera
  • Sukob interesa i nespojivost funkcija
  • Radnopravni status javnog funkcionera

Predavači:

  • Bojana Jakšić Kovačević - pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnih časopisa “Budžetski instruktor” i “Pravo u javnom sektoru”
  • Ranko Jerković - advokat

Detaljne informacije o vebinaru (način prijave, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) možete saznati na stranici “Aktuelnosti u oblasti radnih odnosa kod korisnika javnih sredstava“.


Izvor: Izvor: Redakcija Paragraf Lex, 09.06.2024.