Zastava Bosne i Hercegovine

ODRŽAN VEBINAR PARAGRAF KOMPANIJE NA TEMU "NOVI ZAKON O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU - OBAVEZA ELEKTRONSKOG FAKTURISANJA U PRIVATNOM I JAVNOM SEKTORU"


Kompanija Paragraf organizovala vebinar na temu "Novi zakon o elektronskom fakturisanju - Obaveza elektronskog fakturisanja u privatnom i javnom sektoru", 9. juna 2021. godine.

Snimak možete pogledati na Youtube kanalu na linku: https://www.youtube.com/watch?v=vha2DYR3d-c

Centralna tema vebinara bio je zakon koji do sada nije postojao u pravnom sistemu - Zakon o elektronskom fakturisanju - "Sl. glasnik RS", br. 44/2021.

Na vebinaru je detaljno prikazano na koji način se uređuje predmet i postupak elektronskog fakturisanja, sadržaj elektronske fakture, čuvanje elektronske fakture, ko su obveznici elektronskog fakturisanja, posebne obaveze elektronskog evidentiranja, kaznene odredbe i druga pitanja od značaja za elektronsko fakturisanje.

U drugom delu vebinara bilo je reči o postupanju korisnika javnih sredstava u narednom periodu u skladu sa novodonetim propisima.

Učesnici vebinara dobili su informacije o:

 • Novinama na polju elektronskog poslovanja i izdavanja računa u elektronskoj formi
 • Rokovima u kojima će početi primena određenih odredbi propisa iz ove oblasti kao i uputstva za blagovremeno i zakonito poslovanje privrednih subjekata
 • Propisima čije se usvajanje očekuje
 • Načinu kako izbeći visoke kazne koje su najavljene za nezakonito poslovanje sa elektronskim fakturama
 • Odgovore na pitanja

Teme vebinara:

NOVI ZAKON O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU - "Sl. glasnik RS", br. 44/2021

 • Elektronska faktura
 • Informacioni posrednik
 • Postupanje sa elektronskim fakturama
 • Inspekcijski nadzor i kaznene odredbe

PREDSTAVLJANJE PROGRAMA KANCELARKO - MODUL ZA ELEKTRONSKO FAKTURISANJE

Kancelarkovi korisni moduli omogućavaju lakšu razmenu i rukovanje poslovnom dokumentacijom, brzu pretragu i efikasan pristup dokumentima, evidenciju o obavezama i rokovima, bržu naplatu potraživanja kroz elektronsku razmenu faktura, kao i značajnu uštedu troškova na godišnjem nivou.

UTICAJ ZAKONA O RAČUNOVODSTVU NA IZDAVANJE ELEKTRONSKIH FAKTURA

 • Brisanje odredbi Zakona o računovodstvu koje su se odnosile na obavezu izdavanja elektronskih faktura
 • Sadržina računa u smislu Zakona o računovodstvu u odnosu na sadržinu fakture u skladu sa Zakonom o elektronskom fakturisanju
 • Elektronski potpis ili identifikaciona oznaka?
 • Interni akt o računovodstvu
 • Validna računovodstvena isprava
 • Odgovornost za računovodstvene isprave

IZDAVANJE RAČUNA U ELEKTRONSKOM OBLIKU U SKLADU SA ZAKONOM O PDV; ZNAČAJ SISTEMA ELEKTRONSKIH FAKTURA ZA KONTROLU OBRAČUNA PDV

 • Mogućnost izdavanja računa u elektronskom obliku u skladu sa Zakonom o PDV
 • Sadržina računa u smislu Zakona o PDV u odnosu na sadržinu fakture u skladu sa Zakonom o elektronskom fakturisanju
 • Značaj sistema elektronskih faktura za kontrolu obračuna PDV
 • Obaveza izdavanja elektronske fakture u sistemu elektronskih faktura za obveznike PDV
 • Obaveza evidentiranja obračuna PDV u sistemu elektronskih faktura

PRIMENA NOVODONETIH PROPISA KOD SUBJEKATA JAVNOG SEKTORA

 • Primena Zakona o elektronskom fakturisanju
 • Izmene i dopune Zakona o:
 • rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama
 • elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju
 • pečatu državnih i drugih organa

Predavači:

 • Snežana Zvonarić - glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa "Pravo u pravosuđu" i koordinator
 • Doc. Dr Marina Protić - odgovorni urednik za računovodstvo i reviziju stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"
 • Tijana Smiljanić - odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"
 • Jasmina Vratonjić - glavni i odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru"
Izvor: Redakcija, 9.06.2021.