Zastava Bosne i Hercegovine

ZAŠTITNIK GRAĐANA: Dugove za doprinose umesto bivših poslodavaca da ne uplaćuju zaposleni


Ubuduće Ministarstvo finansija, Poreska uprava i Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje da preduzmu sve mere na otklanjanju loše prakse kako bi ostvarili međusobnu saradnju radi blagovremene razmene podataka u vezi sa doprinosima, a s ciljem efikasnijeg ostvarivanja prava građana iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, stoji u Mišljenju Zaštitnika građana.

Ministarstvo finansija, Poreska uprava i Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje nepreduzimanjem svojih ovlašćenja propuštaju da sankcionišu poslodavce koji ne uplaćuju doprinose u javne fondove postupajući time suprotno načelima dobre uprave, pravne sigurnosti, vladavine prava, doprinoseći stvaranju i održavanju pogrešne prakse u radu koja je suprotna važećim propisima.

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje i Ministarstvo finansija, Poreska uprava, zbog propusta u radu njihovih organa, treba da razmotre mogućnost da pritužiocu solidarno nadoknade novčana sredstva koja je uplatio na ime neuplaćenih doprinosa umesto svog nekadašnjeg poslodavca.

Potrebno je da ubuduće Ministarstvo finansija, Poreska uprava i Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje preduzmu sve mere i aktivnosti na otklanjanju loše prakse kako bi ostvarili međusobnu saradnju radi blagovremene razmene podataka u vezi sa doprinosima, a s ciljem efikasnijeg ostvarivanja prava građana iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja.

Ministarstvo finansija, Poreska uprava treba da blagovremeno preduzme sve raspoložive mere i radnje radi efikasnije kontrole obračuna i plaćanja doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje kako posledice za njihove propuste u radu ne bi snosili savesni zaposleni, kojima bez njihove krivice, nije uplaćen doprinos iako su bili prijavljeni na osiguranje.

Ministarstvo finansija, Poreska uprava treba da preduzme sve potrebne mere iz svoje nadležnosti radi sprečavanja sličnih propusta u radu njenih organizacionih jedinica uključujući vršenje unutrašnje kontrole, čim dođe do saznanja da se blagovremeno ne vrši kontrola naplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Izvor: Vebsajt Zaštitnika građana, 08.06.2020.
Naslov: Redakcija