Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O ELEKTRONSKOM DOKUMENTU, ELEKTRONSKOJ IDENTIFIKACIJI I USLUGAMA OD POVERENJA U ELEKTRONSKOM POSLOVANJU: Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu upisana u Registar pružalaca usluga elektronske identifikacije i šema elektronske identifikacije


Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Republike Srbije postala je prva institucija koja je upisana u Registar pružalaca usluga elektronske identifikacije i šema elektronske identifikacije u Srbiji, u skladu sa Zakonom o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju ("Sl. glasnik RS", br. 94/2017).

Ovim činom Kancelarija je postala jedina institucija koja garantuje pouzdanost elektronskih identiteta građana, kao i bezbedno korišćenje usluga elektronske uprave.

Različite šeme elektronske identifikacije eid.gov.rs dostupne su korisnicima Portala eUprava, ali i svim drugim državnim portalima koji izvrše integraciju sa sistemom elektronske identifikacije Kancelarije za IT i eUpravu, pri čemu je do sada to uradilo Ministarstvo zdravlja sa svojim Portalom eZdravlja.

To znači da građani Srbije i strani državljani kojima je odobren stalni boravak u našoj zemlji uskoro neće morati da pamte brojne lozinke za korišćenje usluga elektronske uprave na različitim državnim portalima (CROSO, ePorezi, APR, LPA i dr.), niti će morati zasebno da se prijavljuju i registruju za svaki od pojedinačnih portala i veb-prezentacija, već je dovoljno da se elektronski identifikuju na Portalu eUprava.

Elektronska identifikacija na ovom portalu moguća je sa različitim nivoima pouzdanosti: osnovnim nivoom pouzdanosti korišćenjem korisničkog naloga i šifre, srednjim nivoom pouzdanosti pomoću dvofaktorske autentikacije korišćenjem aplikacije na mobilnom telefonu ili tabletu, ili visokim nivoom pouzdanosti korišćenjem kvalifikovanog elektronskog sertifikata.

Izvor: Vebsajt Vlade, 08.06.2020.
Naslov: Redakcija