Zastava Bosne i Hercegovine

UDRUŽENJE SUDIJA I TUŽILACA: Braniti nezavisnost struke


Udruženje sudija i tužilaca (UST) pozvalo je sve predstavnike pravosudne struke da se ujedine i da ne dozvole da tuđi interesi utiču na njihove odluke i na njihovu nezavisnost, naročito tokom izbora članova najviših pravosudnih tela, koji bi trebalo da budu održani krajem godine.

U proglasu sa sednice Upravnog odbora koja je održana u Paraćinu, UST je ukazao "na negativan uticaj formiranja paralelnih pravosudnih baza koje vode nevladine organizacije (NVO) koje nisu predstavnici sudija i tužilaca, već deo NVO sektora sa različitim aktivnostima i projektima koji se ne mogu dovesti u neposrednu vezu sa radom pravosuđa".

"Skriveni pod velom pravničkih ali ne pravosudnih nevladinih organizacija, pretenduju da uređuju i organizuju treću granu vlasti. Pravosudni funkcioneri su nosioci te grane vlasti, a ne nevladine organizacije", navodi se u proglasu UST-a.

To strukovno udruženje ukazalo je da krajem godine predstoje izbori članova Visokog saveta sudstva (VSS) i Državnog veća tužilaca (DVT), i "na nužnost da se ovome pristupi savesno, profesionalno i dostojanstveno".

"Da se u cilju izbora najboljih kandidata koji imaju integritet i uživaju poverenje kolega, ostave po strani svi drugi pojedinačni interesi, te da sudije i tužioci sami između sebe, po sopstvenoj savesti i u najboljem interesu struke biraju svoje predstavnike", poručuje se u proglasu.

Pozivajući sudije i tužioce da odbrane svoju nezavisnost, UST je u proglasu upitao da li je pravosuđu Srbije pored 2.500 sudija i 700 tužilaca, zaista neophodno da neke nevladine organizacije brinu o zaštiti njihovih prava i prava građana, pored njih samih.

"Nedopustivo je da sudije i tužioci dozvole da im neke organizacije koje čine pravnici i druga lica koji nisu pravosudni funkcioneri kreiraju stavove o potencijalnim izbornim članovima za pravosudna tela. Nameće se pitanje koji je interes tih NVO da utiču na rad VSS i DVT i čije interese zastupaju", ističe se u proglasu UST-a.

Izvor: Vebsajt Danas, 06.06.2020.
Naslov: Redakcija