Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O POSEBNIM POSTUPCIMA RADI REALIZACIJE PROJEKATA IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE LINIJSKIH INFRASTRUKTURNIH OBJEKATA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA REPUBLIKU SRBIJU - Tekst propisa


Član 1.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o posebnim postupcima radi realizacije projekata izgradnje i rekonstrukcije linijskih infrastrukturnih objekata od posebnog značaja za Republiku Srbiju (“Službeni glasnik RS”, broj 9/20).

Član 2.

Projekti, čija je realizacija započeta po odredbama Zakona o posebnim postupcima radi realizacije projekata izgradnje i rekonstrukcije linijskih infrastrukturnih objekata od posebnog značaja za Republiku Srbiju (“Službeni glasnik RS”, broj 9/20), okončavaju se po odredbama tog zakona.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Zakon o posebnim postupcima radi realizacije projekata izgradnje i rekonstrukcije linijskih infrastrukturnih objekata od posebnog značaja za Republiku Srbiju (“Službeni glasnik RS”, broj 9/20), donet je na osnovu iskustva u realizaciji ovih projekata, te se došlo do zaključka da u procesu realizacije projekata puno vremena oduzima rešavanje imovinskopravnih odnosa pre izdavanja potrebnih dozvole i da zbog toga radovi često kasne sa realizacijom. Tu se misli na izradu Projekata parcelacije i preparcelacije, zatim sprovođenje procedura u katastru po tim projektima i na kraju sam proces eksproprijacije, koji je dugotrajan za linijske infrastrukturne objekte (puteve, pruge i sl.), jer se ti objekti planiraju, projektuju i grade na više hiljada katastarskih parcela, za čije je rešavanje potrebno najmanje godinu dana, nekad i više, zavisno od problema na koje se naiđe u toku eksproprijacije (nelegalni objekti, čekanje rešavanja zahteva za legalizaciju za te objekte, neupisani objekti u katastru, raseljavanje stanovništva, žalbe na rešenja o upisu u katastar, žalbe na rešenja o eksproprijaciji i sl.).

Imajući u vidu da je Evropska komisija više puta, kako pisanim putem, tako i u neposrednim sastancima skretala pažnju Republici Srbiji da odredbe Zakona o posebnim postupcima radi realizacije projekata izgradnje i rekonstrukcije linijskih infrastrukturnih objekata od posebnog značaja za Republiku Srbiju, nisu u skladu sa pravnim tekovinama Evropske unije, posebno u delu koji se odnosi na javne nabavke i izbor tzv. Strateškog partnera, doneta je odluka na nivou Vlade da se ovaj zakon stavi van snage.

Ono što je posebno bitno napomenuti je činjenica da će stavljanjem van snage Zakona o posebnim postupcima radi realizacije projekata izgradnje i rekonstrukcije linijskih infrastrukturnih objekata od posebnog značaja za Republiku Srbiju, biti “zatvoreno” Poglavlje 5 i Klaster 1, koji su itekako značajni kod pregovora za pristupanje Republike Srbije Evropskoj uniji.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. ovog zakona, propisano je da danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o posebnim postupcima radi realizacije projekata izgradnje i rekonstrukcije linijskih infrastrukturnih objekata od posebnog značaja za Republiku Srbiju (“Službeni glasnik RS”, broj 9/20).

Članom 2. ovog zakona, propisano je da projekti, čija je realizacija započeta po odredbama Zakona o posebnim postupcima radi realizacije projekata izgradnje i rekonstrukcije linijskih infrastrukturnih objekata od posebnog značaja za Republiku Srbiju (“Službeni glasnik RS”, broj 9/20), okončavaju se po odredbama tog zakona.

Članom 3. propisano je da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.


Izvor: Vebsajt Vlade, 08.05.2023.