Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O POSTUPKU I NAČINU ODLAGANJA PLAĆANJA DUGOVANOG POREZA I DOPRINOSA U CILJU UBLAŽAVANJA EKONOMSKIH POSLEDICA NASTALIH USLED BOLESTI COVID-19: Rok za uplatu četvrte rate odloženog poreza ističe 10. maja 2021. godine


Poreski obveznici koji su ostvarili pravo na odlaganje plaćanja dugovanog poreza i doprinosa, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu odlaganja plaćanja dugovanog poreza i doprinosa u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020), da rok za uplatu četvrte rate ističe 10. maja 2021. godine.

Privredni subjekt koji ne izmiri ratu u propisanom roku gubi pravo na odlaganje plaćanja obaveza po osnovu poreza i doprinosa, a celokupni preostali dug dospeva mu danom gubitka prava na odlaganje obaveza, saopštila je Poreska uprava.

Za dodatne informacije poreski obveznici mogu se obratiti Kontakt centru Poreske uprave na brojeve telefona 0700-700 007 i 011-33 10 111, kao i šalterima "Vaš poreznik" u 37 filijala širom Srbije.

Izvor: Vebsajt Nova ekonomija, 07.05.2021.
Naslov: Redakcija