Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O UPLATI DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA - ZAPOSLENIH: U 2017. godini povezan staž za više od 10.000 radnika


Vlada Republike Srbija je 2017. godine za povezivanje rupa u stažu izdvojila dve milijarde dinara za 10.511 radnika u ukupnom trajanju od 30.260 godina, osam meseci i 20 dana.

Pošto je zaključak vlade o povezivanju rupa u stažu i dalje na snazi, radnici mogu da se prijave da im se ovaj problem reši. Novac za povezivanje prebacuje se PIO fondu iz republičkog budžeta ili se ostvaruje konverzijom potraživanja Fonda po osnovu neplaćenih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u trajni dug u kapitalu određenog privrednog subjekta. U PIO fondu kažu da će te dugove naplatiti ako se firme i ne prodaju ostvarivanjem prihoda od dividendi ili prodajom akcija.

Od 2005. godine, po osnovu Zakona o uplati doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za pojedine kategorije osiguranika - zaposlenih ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005) do danas, PIO fondu je za ove potrebe prebačeno ukupno 20,65 milijardi dinara. Potom je zaključkom vlade od 2007. do kraja 2017. godine transferisano još 56,3 milijarde dinara i obavljena je konverzija u trajni kapital privrednih subjekata u ukupnoj vrednosti od 3,72 milijarde dinara. Pravo na povezivanje staža mogu da ostvare zaposleni u firmama u procesu privatizacije, restrukturiranju ili u stečaju, kao i oni koji su stekli uslov za penziju. Isto važi i za bivše zaposlene nad kojim je stečaj otvoren u 2015, 2016. i 2017. godini, ali i za sve one koji u 2017. ispunjavaju uslove za penziju i kojima po tom osnovu prestaje radni odnos. Nadležni su tokom 2016. naglašavali da produženja roka za povezivanje radnog staža neće biti, ali država je ipak odlučila da to učini i u 2017. jer je tada odziv radnika na koje se odluke odnosila bio mali.

U Savezu samostalnih sindikata Srbije kažu da, iako imaju i po nekoliko godina neplaćenih penzionih i invalidskih doprinosa, mnogi od njih koji su radili u preduzećima u restrukturiranju ili su im firme otišle u stečaj nisu iskoristili šansu za povezivanje radnog staža zbog toga što ne žele da idu u prevremenu penziju koja donosi trajno umanjenje. Staž se povezuje na najnižu mesečnu osnovicu, što je najčešći razlog da se malo bivših zaposlenih javlja da reguliše staž, jer im to direktno utiče na umanjenje proseka za penziju. Za mnoge, međutim, ono je jedini način da se penzionišu, jer bi im bez tih godina za toliko bila umanjena penzijska osnovica. Jedan od uslova za povezivanje staža je i da radnici odustanu od sudskih procesa protiv države, što je takođe problem, jer treba izmiriti i sudske troškove.

Pravo imaju i bivši zaposleni koji su radili u tim preduzećima i otišli u penziju, a sami sebi su uplaćivali staž. Njima će novac biti nadoknađen. Nadležni tvrde da preduzeća neće biti oslobođena plaćanja dugovanja, jer će obaveze prema državnim i komercijalnim poveriocima biti regulisane rešavanjem konačnog statusa ovih preduzeća, dok će u postupku stečaja sredstava iz stečajne mase biti uplaćena PIO fond, koji će ih vratiti u budžet.

Izvor: Vebsajt 021, 09.05.2018.
Naslov: Redakcija