Zastava Bosne i Hercegovine

STRANCI U REPUBLICI SRBIJI: ELEKTRONSKO PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA BORAVAK I RAD: Paragraf organizuje vebinar 24. aprila 2024. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 24. aprila 2024. godine, vebinar na temu “Stranci u Republici Srbiji: elektronsko podnošenje zahteva za boravak i rad”.

Izmene Zakona o strancima i Zakona o zapošljavanju stranaca, donele su jedinstvenu radno boravišnu dozvolu i dodatno pojednostavile postupak zapošljavanja stranaca koji je u potpunosti digitalizovan, jedinstveno upravno mesto je nadležan organ Ministarstva unutrašnjih poslova, koji i donosi krajnju odluku u jedinstvenom postupku, dok je ocena ispunjenosti uslova za zapošljavanje i drugo radno angažovanje stranca u nadležnosti Nacionalne službe za zapošljavanje, kao prethodno pitanje.

Saznajte iz prve ruke kako se podnosi zahtev za jedinstvenu boravišno radnu dozvolu preko jedinstvenog portala sa aspekta Zakona o strancima.

Po završenoj stručnoj edukaciji učesnik će usavršiti svoja znanja i biti osposobljen da:

 • zaposli stranca u skladu sa novim propisima;
 • pribavi odgovarajuće boravišne i jedinstvene dozvole za boravak i rad;
 • produži postojeće dozvole;
 • radi na portalu i savlada postupak podnošenja zahteva;
 • u potpunosti otkloni nedoumice vezane za primenu ovih propisa.

Vebinar je namenjen svim poslodavcima, pravnim i fizičkim licima koji se bave propisima iz oblasti stranaca i zapošljavanja stranaca, sektorima ljudskih resursa, konsultantskim kućama, advokatskim kancelarijama, knjigovodstvenim agencijama, kao i svim drugim licima i subjektima koji ove poslove obavljaju za druga pravna i fizička lica a koji imaju nedoumice u vezi sa primenom propisa iz oblasti stranaca i zapošljavanja stranaca.

Teme vebinara:

Na našoj jednodnevnoj edukaciji ćemo se posebno osvrnuti na sledeće teme:

 • Pravni okvir - horizontalna povezanost zakona i podzakonskih akata;
 • Kratak osvrt na vrste boravka stranca u RS;
 • Elektronsko podnošenje zahteva na jedinstvenom Portalu za strance;
 • Podnošenje zahteva za izdavanje vize sa akcentom na pribavljanje vize za duži boravak po osnovu zapošljavanja (viza D);
 • Privremeni boravak može biti: odobren privremeni boravak i rad (jedinstvena dozvola) ili odobren privremeni boravak;
 • Podnošenje zahteva za odobrenje boravka po kome se može izdati Dozvola za privremeni boravak i rad – jedinstvena dozvola i za koji osnov i razloge boravka se izdaje ova dozvola;
 • Zahtev može podneti lično stranac ili poslodavac u ime stranca pojedinačno ili grupno, odnosno lice koje on ovlasti;
 • Elektronsko popunjavanje onlajn forme zahteva na jedinstvenom portalu i elektronsko sanduče (e Sanduče);
 • Kako podneti uredan zahtev, način na koji se plaća republička administrativna taksa, blagovremenost podnetog zahteva;
 • Podnošenje zahteva za Dozvolu za privremeni boravak koji se može podneti lično kod nadležnog organa ili elektronski na portalu, za koji osnov i razloge boravka se izdaje ova dozvola;
 • Kada stranac na odobrenom privremenom boravku ima pravo na rad, bez izdavanja jedinstvene dozvole;
 • Pored stranca na odobrenom privremenom boravku, koji još stranac ima pravo na rad, bez izdavanje jedinstvene dozvole;
 • Biometrijski dokumenat - značaj i prednosti izdavanja dozvole za boravak u obliku ID kartice;
 • Stalno nastanjenje stranca - olakšani uslovi za sticanje stalnog nastanjenja;
 • Pravni položaj stranca koji u Republici Srbiji boravi po osnovu sporazuma “Open Balkan”

Predavač:

 • Radojka Krsmanović – diplomirani pravnik, šef Odseka za privremeni boravak i stalno nastanjenje u Upravi granične policije, Ministarstvo unutrašnjih poslova

Detaljne informacije o vebinaru (način prijave, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) možete saznati na stranici “Stranci u Republici Srbiji: elektronsko podnošenje zahteva za boravak i rad


Izvor: Redakcija Paragraf Lex, 09.04.2024.