Zastava Bosne i Hercegovine

KANCELARIJA ZAŠTITNIKA GRAĐANA ĆE OVE GODINE ORGANIZOVATI OBUKE ZA ZAPOSLENE U LOKALNIM SAMOUPRAVAMA SA CILJEM UNAPREĐENJA POLOŽAJA LGBTI OSOBA U SRBIJI


Zaštitnik građana će u cilju unapređenja položaja LGBTI osoba u Republici Srbiji ove godine održati 15 obuka za zaposlene u lokalnim samoupravama kako bi se olakšalo uključivanje pripadnika ove zajednice u aktivnosti u sredinama u kojima žive, izjavila je zamenica Zaštitnika građana za rodnu ravnopravnost Jelena Stojanović.

Zaštitnik građana projekat obuka u lokalnim samoupravama organizuje u saradnji sa Asocijacijom „Duga“, a njime je predviđeno da jedinice lokalne samouprave u svoje akcione planove eksplicitno uključe LGBTI osobe, da propišu mere i aktivnosti za unapređivanje njihovog položaja i da za te aktivnosti izdvoje odgovarajuća budžetska sredstva, rekla je Stojanović na drugom sastanku Upravnog odbora programa „Horizontalna sredstva za Zapadni Balkan i Tursku“ (Horizontal Facility 2 for the Western Balkans and Turkey 2019-2022).

Stojanović je u okviru on-lajn sesije „Promocija različitosti i ravnopravnosti u Srbiji“ navela da se LGBTI osobe u Srbiji još uvek suočavaju sa govorom mržnje, pretnjama i nasiljem i da se Zaštitnik građana već duži vremenski period zalaže za sistemsko rešenje problema sa kojima se suočavaju pripadnici LGBTI populacije.

Zaštitnik građana je još pre tri godine svim jedinicama lokalne samouprave uputio preporuku o uključivanju LGBTI zajednice u lokalne akcione planove, i tu preporuku ponavlja svake godine, rekla je Stojanović i dodala da je u 2020. godini, zbog uslova koje je nametnula pandemija virusa kovid-19, održano sedam obuka kojima je prisustvovalo 47 predstavnika iz 16 jedinica lokalne samouprave.

Stojanović je rekla da Zaštitnik građana u 2021. godini u okviru projektnih aktivnosti očekuje podršku za izradu i predstavljanje publikacije za decu i mlade o pravima LGBTI osoba kojom bi se ukazivalo na njihova prava, kao i zarad upoznavanja dece i mladih sa nadležnostima Zaštitnika građana i načinom kako da mu se obrate.

Sve aktivnosti se održavaju u okviru projekta Saveta Evrope „Promocija različitosti i ravnopravnosti“, uz finansijsku podršku Evropske Unije.

Obuke o podizanju svesti o pravima LGBTI osoba u njihovim lokalnim sredinama neće biti poslednje zalaganje Zaštitnika građana na zaštiti prava manjinskih i posebno ranjivih grupa u Republici Srbiji, rekla je Stojanović i dodala da bi u okviru istog projekta, Zaštitnik građana trebalo da u toku godine sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave sprovede obuke za Savete za međunacionalne odnose.

Izvor: Vebsajt Zaštitnika građana, 09.03.2021.
Naslov: Redakcija