Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O SPREČAVANJU KORUPCIJE: Organ javne vlasti dužan je da preda kopiju evidencije poklona Agenciji do 1. marta 2023. godine


Agencija za sprečavanje korupcije obaveštava organe javne vlasti o zakonskoj obavezi, da najkasnije 1. marta 2023. godine, dostave evidencije protokolarnih i prigodnih poklona koje su tokom 2022. godine primili njihovi javni funkcioneri.

Obrazac evidencije poklona podnosi se putem veb linka na internet prezentaciji Agencije. Nakon elektronske prijave, popunjavanja obrasca i dobijanja programski generisane šifre, organi javne vlasti odmah, a najkasnije u roku od osam dana, dostavljaju Agenciji potpisan i overen (izuzev u slučajevima kada upotreba pečata zakonom nije obavezna) štampani obrazac evidencije.

Agencija stoji na raspolaganju za sve dodatne informacije i podseća na Uputstvo za podnošenje obrazaca u web formi 

Izvor: Vebsajt Agencija za sprečavanje korupcije, 01.02.2023.
Naslov: Redakcija