Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O ENERGETICI: "Elektrodistribucija Srbije" počela da šalje korisnicima ugovore o preuzimanju brojila i priključne opreme. Potpisivanje tih ugovora je na dobrovoljnoj bazi i bez ikakvih troškova za građane, a ukoliko ih građani ne potpišu ostaju odgovorni za ispravnost i održavanje mernih uređaja


"Elektrodistribucija Srbije", koja je zadužena za upravljanje i održavanje distributivnog sistema u Srbiji, početkom godine počela je da šalje korisnicima ugovore o preuzimanju brojila i priključne opreme, što je pokrenulo različite reakcije u javnosti. Dok neka udruženja potrošača savetuju građane da ne potpisuju nikakve ugovore, dotle nadležni poručuju da je to zakonska obaveza.

U "Elektrodistribuciji Srbije" su ukazali da je potpisivanje tih ugovora na dobrovoljnoj bazi i bez ikakvih troškova za građane, ali da ukoliko ih ne potpišu, građani ostaju odgovorni za ispravnost i održavanje mernih uređaja, što u praksi znači da će sami snositi sve buduće troškove održavanja i zamene dotrajale opreme koja ne ispunjava tehničke propise.

Naglašavaju i da Zakonom o energetici ("Sl. glasnik RS", br. 145/2014 i 95/2018 - dr. zakon) nije predviđeno da korisnici dobiju naknadu za preuzimanje mernih uređaja, jer "Elektrodistribucija Srbije" kao operator distributivnog sistema (ODS) preuzima samo opremu koja je deo distributivnog sistema i neophodna je za dobijanje odobrenja za priključak.

- Unutrašnje instalacije ostaju kao i do sada u vlasništvu korisnika, odnosno vlasnika objekta koji je odgovoran i za održavanje ispravnosti elektro instalacija - ukazali su u "Elektrodistribuciji Srbije", čiji je vlasnik Republika Srbija jer je na nju krajem prošle godine prenet vlasnički udeo sa "Elektroprivrede Srbije" (EPS).

Kako su naveli u "Elektrodistribuciji Srbije", od ukupno 3.684.000 mernih mesta do sada je sa oko 600.000 njih preuzeta oprema i merni uređaji, a ugovori o preuzimanju su poslati za još 650.000 domaćinstava u Srbiji.

- Cilj preuzimanja je objedinjavanje kompletne elektrodistributivne mreže u nadležnosti ODS i samim tim rasterećenje korisnika sistema od budućih troškova održavanja, a sve u skladu sa zakonom - ukazali su u "Elektrodistribuciji".

Ističu i da je u skladu za Zakonom o energetici, "Elektrodistribucija Srbije" kao ODS, dužna da od svih korisnika preuzme merne uređaje, merne ormare, priključni vod i instalacije jer oni čine deo mreže, i dodaju da kada je ODS vlasnik mernog uređaja u slučaju promene snabdevača električnom energijom korisnici nemaju nikakve troškove.

U "Elektrodistribuciji Srbije" su ukazali i da će svim korisnicima biti upućeno obaveštenje i ugovor u dva primerka na adresu za prijem računa za električnu energiju, i da je jedan potpisan primerak ugovora potrebno vratiti nadležnom ogranku preduzeća u roku od osam dana na adresu naznačenu u obaveštenju.

Stručnjaci koji su upućeni u celu priču smatraju da građanima nije dovoljno jasno od samog starta objašnjeno o čemu se radi, pa je zbog toga došlo do zabune. Oni naglašavaju da "Elektrodistribucija Srbije" ima obavezu da preuzme brojila od potrošača po osnovu Zakona o energetici i ističu da će se priključak i dalje voditi na ime potrošača-korisnika, što znači da "Elektrodistribucija Srbije" njegovo brojilo ne može da dodeli nekom drugom.

Izvor: Vebsajt Kurir, 08.02.2021.
Naslov: Redakcija