Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NACRT ZAKONA O REGULISANIM PROFESIJAMA I PRIZNAVANJU PROFESIONALNIH KVALIFIKACIJA: NACRTOM ZAKONA SE UREđUJU MINIMALNI USLOVI OSPOSOBLJAVANJA U SRBIJI ZA OBAVLJANJE SEDAM REGULISANIH PROFESIJA ZA KOJE JE PREMA PROPISIMA EU PREDVIđENO AUTOMATSKO PRIZNAVANJE PROFESIONALNIH KVALIFIKACIJA. ZAKON ćE SE PRIMENJIVATI OD MOMENTA PRISTUPANJA EU


Javna rasprava o Nacrtu zakona o regulisanim profesijama i priznavanju profesionalnih kvalifikacija koju je organizovalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja završava se 10. februara 2016. godine. Svi koji su u njoj učestvovali složni su u oceni da je budući Zakon od ogromnog značaja ne samo zbog usklađivanja zanimanja u Srbiji sa evropskim tržištem rada, već i za usaglašavanje školskog i visokoškolskog sistema sa potrebama države i privrede Srbije.

Nacrtom zakona će se urediti minimalni uslovi osposobljavanja za obavljanje regulisanih profesija za koje je, prema propisima EU, predviđeno automatsko priznavanje profesionalnih kvalifikacija.

Automatsko priznavanje predviđeno je za profesije:

  • doktor medicine,
  • doktor dentalne medicine,
  • magistar farmacije,
  • medicinska sestra opšte nege,
  • babica,
  • arhitekta i
  • doktor veterinarske medicine.

Regulisane profesije predstavljaju profesionalne delatnosti kod kojih je obavljanje delatnosti uslovljeno posedovanjem određenih profesionalnih kvalifikacija, kao i delatnosti kojima se bave članovi stručnih organizacija sa profesionalnim nazivom.

- To su struke i profesije koje u zemljama EU imaju automatsko priznavanje. To znači da će se svim stručnjacima koji su završili naše fakultete, nakon ulaska Srbije u EU, bez ikavih posebnih procedura priznavati naše diplome i otvarati mogućnost za posao – objašnjava dr Zoran Mašić, državni sekretar u Ministarstvu provete, nauke i tehnološkog razvoja i rukovodilac Radne grupe za izradu Nacrta zakona.

Prema Nacrtu zakona, drugi način priznavanja kvalifikacija odvijaće se kroz opšti sistem u kojem država sama određuje i pravi spisak svojih profesionalnih kvalifikacija. Njime se određuju kriterijumi za bavljenje određenom profesijom, formalne i profesionalne kvalifikacije. Važiće to, kako za naše građane, tako i za građane EU ako dođu u Srbiju da se bave, na primer, nekom zanatskom delatnošću, kao i nekim drugim poslovima.

Narodna skupština Republike Srbije trebalo bi usvoji ovaj Zakon u trećem kvartalu 2016. godine, a imaće odloženu primenu. Na snagu će stupiti tek kada Srbija uđe u EU. Sama lista profesija mora biti zatvorena 18 meseci pre ulaska neke zemlje u EU, a broj zanimanja se usaglašava sa propisima EU. Drugim rečima, primenjivaće se evropki standardi uz poštovanje i usvajanje nekih od ovdašnjih specifičnosti.

Kako je istaknuto, za ostvarivanje zacrtanog potrebno je formirati i adminsitrativno institucionalni okvir. U njemu su već oformljeni ENIC/NARIC centri, a naći će se i institicije koje će biti određene da obvljaju verifikaciju, kao što su komore i strukovna udruženja.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, V. Crnjanski, 09.02.2016.
Naslov: Redakcija