Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU: Odgovori na najčešće postavljana pitanja


PORTAL ZA ELEKTRONSKU IDENTIFIKACIJU

1. Kako izvršiti registraciju ako je zakonski zastupnik nerezident bez mogućnosti da dobije kvalifikovani elektronski sertifikat?

 Odgovor: Registracija nerezidenta koji nema kvalifikovani elektronski sertifikat nije moguća. Nerezident može da dobije kvalifikovani elektronski sertifikat. Nerezident za potrebe registracije na Portalu za elektronsku identifikaciju mora da ima kvalifikovani elektronski sertifikat izdat od ovlašćenog sertifikacionog tela u Republici Srbiji.

2. Gde možemo preuzeti parametre za mobilnu aplikaciju?

 Odgovor: Parametre za aplikaciju možete preuzeti na sledećim lokacijama: https://eid.gov.rs/documents/Lokacije_eID.pdf

3- Registrovao sam nalog putem elektronskog sertifikata i unete adrese elektronske pošte, ali nakon toga mi nikada nije stigla poruka za verifikaciju na mejl (proverio sam sve foldere). Ne mogu ponovo da registrujem nalog jer mi je upamćen JMBG i adresa elektronske pošte. Nalog postoji, ali je zaključan. Šta da radim?

 Odgovor: Ukoliko Vam je nalog zaključan na Portalu za elektronsku identifikaciju, molimo Vas da problem prijavite na office@ite.gov.rs

4. Mogu li da promenim adresu elektronske pošte na Portalu za elektronsku identifikaciju?

 Odgovor: Možete da promenite navedeni podatak. Potrebno je da se obratite na office@ite.gov.rs

5. Ako smo registrovani kao fizičko lice već imamo nalog na eID-u. Zbog istog JMBG ne mogu da se registrujem sa kvalifikovanim elektronskim sertifikatom.

Odgovor: U situaciji kada imate kreiran nalog na eID-u kao fizičko lice, odabraćete opciju “Prijava”, zatim “Kvalifikovani elektronski sertifikat” ili “Mobilna aplikacija”. Ne birate opciju “Registracija”.

6. Da li parametre za ConsentID mogu da preuzmu i stranci, nerezidenti, koji nemaju EBS u Srbiji?

 Odgovor: Nerezidenti koji nemaju EBS ne mogu da dobiju parametre za mobilnu aplikaciju. Nerezidenti se isključivo registruju putem kvalifikovanog elektronskog sertifikata.

7. Da li je obavezna instalacija mobilne aplikacije?

 Odgovor: Instaliranje mobilne aplikacije ConsentID je opciono.

8. Da li jedan poreski obveznik može da koristi prijavu sa ličnom kartom i mobilnu aplikaciju? Nekad će sa njegovom ličnom kartom raditi knjigovođa, a nekad može i on sam da radi u aplikaciji.

 Odgovor: U navedenoj situaciji, zakonski zastupnik može knjigovođi da dodeli ulogu Korisnika. Knjigovođa će Vašem nalogu na SEF-u pristupati preko ličnog kvalifikovanog elektronskog sertifikata ili putem mobilne aplikacije ConsentID i nema potrebe da knjigovođi ostavljate ličnu kartu.

9. Preduzetnik je registrovan preko korisničkog naloga, ali sa adresom elektronske pošte od supruge. Kada pokušamo da otvorimo nalog na SEF-u i upišemo adresu elektronske pošte od firme, sistem neće da prihvati.

 Odgovor: Molimo Vas da problem prijavite Portalu za elektronsku identifikaciju preko sledeće adrese elektronske pošte office@ite.gov.rs i zatražite deaktivaciju naloga kako biste se ponovo registrovali sa ispravnim podacima.

10. Ako smo otvorili nalog putem kvalifikovanog elektronskog sertifikata da li možemo pored toga da koristimo i mobilnu aplikaciju za pristup Sistemu e-faktura?

 Odgovor: Ukoliko posedujete kvalifikovani elektronski sertifikat iz njega možete da generišete parametre za mobilnu aplikaciju ConsentID. Dakle, možete da koristite oba načina prijave na eID.

11. Da li je obavezno instaliranje aplikacije ConsentID ili je dovoljno imati kvalifikovani elektronski sertifikat?

Odgovor: Vi birate jedan način prijave. Ukoliko posedujete kvalifikovani elektronski sertifikat instaliranje aplikacije ConsentID je opciono.

12.Da li za kvalifikovane elektronske sertifikate postoji softver za Linux operativni sistem da bi veb-pregledač mogao da prepozna sertifikat sa čipa?

 Odgovor: Za ove informacije je potrebno da kontaktirate izdavaoce Vašeg kvalifikovanog elektronskog sertifikata.

13. Da li postojeća elektronska identifikacija (ConsentID iz poreskog sistema), može da se upotrebi ili mora da se kreira nova elektronska identifikacija (ConsentID) za zakonskog zastupnika za SEF?

 Odgovor: Ukoliko već posedujete kreiran elektronski identitet (aktivnu mobilnu aplikaciju ConsentID) nije potrebno da kreirate novi nalog.

14. Ako smo otvorili nalog putem kvalifikovanog elektronskog sertifikata, da li možemo pored toga da koristimo i mobilnu aplikaciju za pristup SEF-u?

 Odgovor: Možete da koristite oba načina prijave.

15. Ukoliko dodelimo za novog korisnika SEF-a nerezidentno lice koje nema evidencioni broj za strance, na koji način se oni registruju na Portal za elektronsku identifikaciju?

 Odgovor: Na Portalu za elektronsku identifikaciju nerezidenti se registruju putem kvalifikovanog elektronskog sertifikata.

16. Da li parametre za ConsentID mogu da preuzmu i stranci, nerezidenti, koji nemaju EBS u Srbiji?

 Odgovor: Nerezidenti koji nemaju EBS ne mogu da dobiju parametre za mobilnu aplikaciju.

17. Da li nerezident može da se registruje putem ConsentID aplikacije i da je koristi iz inostranstva? Ako može, da bismo registrovali zakonskog zastupnika nerezidenta, koji živi u inostranstvu, da li neko može biti ovlašćen da preuzme parametre za ConsentID kod banke/pošte..?

 Odgovor: Nerezidenti ne mogu da koristite dvofaktorsku autentikaciju (mobilnu aplikaciju). Potrebno je da poseduju kvalifikovani elektronski sertifikat izdat od ovlašćenog sertifikacionog tela u Republici Srbiji.

18. Kako izvršiti registraciju ako je zakonski zastupnik nerezident bez mogućnosti da dobije kvalifikovani elektronski sertifikat?

 Odgovor: Nije moguće da izvršite registraciju nerezidenta koji nema kvalifikovani elektronski sertifikat. Nerezident može da dobije kvalifikovani elektronski sertifikat izdat od ovlašćenog sertifikacionog tela u Republici Srbiji.

19. Šta se dešava kada se promeni lični dokument, bilo da je LK ili pasoš obzirom da se jednom uneti podaci ne mogu izmeniti?

 Odgovor: Jedini podatak koji je nama bitan za Vaš elektronski identitet je JMBG i on je

nepromenljiv. Zamenom dokumenata ništa se ne dešava sa korisničkim nalogom, on i dalje ostaje aktivan.

20. Da li je preduslov za ceo postupak posedovanje naloga na sajtu E-uprava?

 Odgovor: Preduslov za registraciju na SEF je kreiran nalog na Portalu za elektronsku identifikaciju (eid.gov.rs). Prilikom pristupa SEF-u (efaktura.mfin.gov.rs) bićete preusmereni na eID gde potvrđujete svoj elektronski identitet. Posle unosa PIN-a, sistem će Vam omogućiti pristup Sistemu elektronskih faktura.

21. Ukoliko se registracija obavi preko korisničkog imena i lozinke da li je neophodno da se instalira i mobilna aplikacija ConsentID ili je to opciono?

 Odgovor: Ukoliko ste se na Portal za elektronsku identifikaciju registrovali korisničkim imenom i lozinkom neophodno je da instalirate i aktivirate mobilnu aplikaciju ConsentID, kako bi mogli da se prijavite (ako nemate kvalifikovani elektronski sertifikat).

22. Da li jedna osoba može da se registruje na dva načina - putem korisničkog imena i ConsentIDa, kao i sertifikatom? Tako bi na oba načina mogla da se prijavljuje na SEF.

 Odgovor: Korisnik se samo jednom registruje na jedan od pomenutih načina, a kasnije bira na koji način želi da se prijavi.

PRISTUP SISTEMU ELEKTRONSKIH FAKTURA

1. Da li lica koja imaju pristup SEF-u mogu videti poreske prijave na portalu Poreske uprave ili je reč o dva nezavisna sistema?

Odgovor: Sistem elektronskih faktura i portal Poreske uprave su dva nezavisna sistema. Korisnici koji pristupaju SEF-u mogu pristupiti i sledećim portalima: Portal eUprava, Portal Lokalne poreske administracije, eZdravlje, Moj eDnevnik, Moja prva plata.

2. Da li je omogućena registracija na SEF lica koja nisu registrovana u APR (advokati, stambene zajednice i slično)?

 Odgovor: Advokati i stambene zajednice mogu da se registruju na SEF putem odabira Tipa subjekta Drugo i unosa PIB-a.

3. Može li zakonski zastupnik da pristupa SEF-u putem kvalifikovanog elektronskog sertifikata, a drugi kolega sa korisničkim imenom i lozinkom?

 Odgovor: Svaki korisnik SEF-a platformi pristupa putem ličnog kvalifikovanog elektronskog sertifikata ili putem mobilne aplikacije ConsentID. Pristup SEF-u nije moguć putem korisničkog imena i lozinke.

4. Ne mogu da registrujem advokate oni su registrovani u Advokatskoj komori i tu dobijaju matični broj.

 Odgovor: Advokati se mogu registrovati na sledeći način: Pod Tip subjekta biraju opciju Drugo i unose PIB.

5. Koji je krajnji rok za registraciju?

 Odgovor: Rok za registraciju subjekata javnog sektora je bio 01.05.2022, dok je obaveza subjekata privatnog sektora, kada primaju fakture od subjekta javnog sektora, počela 01.07.2022. Od 01.01.2023. kreće obaveza kada će privatni sektor koristiti Sistem e-Faktura u međusobnim transakcijama. Preporuka je da registraciju uradite pre ovog roka.

6. Da li predstavlja problem to što sve firme čiji sam vlasnik u APR imaju istu adresu elektronske pošte? U jednoj firmi sam vlasnik, ali nisam zakonski zastupnik (i ona ima u APR istu adresu elektronske pošte). Dve sam registrovao, tj. otvorio nalog. Prvo jednoj, pa sam iz tog naloga dodao drugu firmu. Ako sam dobro shvatio za firmu čiji sam samo vlasnik, registraciju će obaviti zakonski zastupnik, a onda on mene može dodati kako korisnika.

 Odgovor: Adresa elektronske pošte u APR-u ne utiče na registraciju na SEF.

7. Šta ako imamo nekoliko klijenata kojima potrebna e-faktura? Da li imamo mogućnosti postaviti to za jedan uređaj?

 Odgovor: Možete da imate Više kompanija na jednom nalogu na SEF-u i pristupati im preko jednog uređaja.

8. U demo verziji SEF je omogućena registracija i prijava na sef samo sa korisničkim imenom i lozinkom (bez kvalifikovanog sertifikata i mobilne aplikacije), da li je to sa namerom da se što više lica upozna sa funkcionisanjem SEF i da li je to razlika u odnosu na produkcionu verziju za koju kažete da ne može da se izvrši registracija i prijava samo sa korisničkim imenom i lozinkom (zbog visokog stepena zaštite)?

 Odgovor: Pristup produkcionoj verziji Sistema elektronskih faktura (efaktura.mfin.gov.rs) moguć je isključivo putem visokog nivoa pouzdanosti, tj. prijavom preko kvalifikovanog elektronskog sertifikata ili mobilne aplikacije ConsentID. Pristup produkcionoj verziji SEF-a putem korisničkog imena i lozinke nije moguć.

9. Ako je zakonski zastupnik i vlasnik firme doo, ujedno i poljoprivredno lice, odnosno vlasnik poljoprivrednog gazdinstva koje je u sistemu PDV-a, kako ćemo prijavu tada izvršiti s obzirom na to da je vezan za jedan JMBG.

 Odgovor: Na Sistemu elektronskih faktura možete dodati kompaniju (poljoprivredno gazdinstvo) odabirom opcije "Dodaj novu kompaniju". Pod Tip subjekta birate Drugo, a zatim u polja PIB i JMBG unosite JMBG vlasnika poljoprivrednog gazdinstva.

10. Da li je omogućeno registrovanje stranih zakonskih zastupnika i koje su specifičnosti kod ove registracije?

 Odgovor: Ova funkcionalnost je moguća. Vodite na računa da su podaci na kvalifikovanom elektronskom sertifikatu i u nadležnoj instituciji (npr. APR) identični. Na primer, ako je kvalifikovani elektronski sertifikat izdat na EBS, taj podatak mora biti upisan i na APR-u u polju “Zakonski zastupnik”. Ukoliko je na APR-u upisan samo broj pasoša, potrebno je podneti zahtev ovoj instituciji da se doda EBS.

11. Zamolili bismo vas za malo više detalja o registraciji poreskog punomoćnika.

 Odgovor: Poreski punomoćnici na SEF-u pod Tip subjekta biraju Drugo. Zatim u polje PIB unose PIB kompanije koju zastupaju a u polje JMBG unose JMBG zakonskog zastupnika poreskog punomoćnika. Više informacija je dostupno na portalu efaktura.gov.rs u Internom tehničkom uputstvu (str. 178).

12. Potrebno mi je da za firmu da obezbedim elektronski potpis i elektronsko fakturisanje. Da li postoji informacija ili neki link gde bih mogao da započnem taj proces?

 Odgovor: Potrebno je da zakonski zastupnik poseduje kvalifikovani elektronski sertifikat. Kvalifikovani sertifikat možete preuzeti kod sledećih sertifikacionih tela: Ministarstvo unutrašnjih poslova, JP Pošta Srbije, Privredna komora Srbije, Halcom, E-smart Systems d.o.o. Ukoliko nema registrovan nalog na Portalu za elektronsku identifikaciju, isti može otvoriti odabirom opcije Registracija, a zatim Kvalifikovani elektronski sertifikat. Uputstvo za registraciju sertifikatom je dostupno ovde. Ako zakonski zastupnik ima već otvoren nalog na Portalu za elektronsku identifikaciju odabraće opciju Prijava. Više informacija je dostupno na portalu efaktura.gov.rs u Internom tehničkom uputstvu

13. Ukoliko zakonski zastupnik nije prisutan, ko može da se prijavi na SEF?

 Odgovor: Nalog na Sistemu elektronskih faktura može da otvori isključivo zakonski zastupnik.

14. Jedino pitanje koje nas muči sve je zašto ne mogu preko Google Chroma da se prijavim, uvek izbacuje grešku. Probao sam još Mozillu firefox, Operu, Microsoff Edge i uvek izbacuje grešku. Samo preko Internet Explorer-a mogu da se prijavim. Ali mogu samo da se prijavim i pošaljem fakturu iz programa za fakturisanje, ne mogu na portalu da napravim fakturu i ne mogu da kliknem da izmenim fakturu tj. da storniram ako sam pogrešio ili nešto drugo.

 Odgovor: Sa obzirom na to da je ovo specifičan problem, obratite se Kontakt centru SEF-a.

15. Da li registrovanje primaoca koji ima PIB po automatizmu funkcioniše? Shvatili smo da u tom slučaju nije potrebno registrovanje, već će nas sistem sam pronaći po PIB-u i adresi elektronske pošte sa APR-a.

 Odgovor: Ukoliko je nalog na SEF-u otvoren po automatizmu znači da će Vam stizati fakture koje jedino možete da preuzmete putem platforme. Zakonski zastupnik subjekta mora da pristupi SEF-u odabirom odgovarajućeg Tipa subjekta i unosa potrebnih podataka. Uputstvo za pristup SEF-u dostupno je na portalu efaktura.gov.rs u Internom tehničkom uputstvu

16. Koji je postupak prijave na Sistem elektronskih faktura ukoliko dobijemo obaveštenje putem mejla da su nam stigle elektronske fakture, a nemamo otvoren nalog još uvek, tj. registrovani smo automatizmu na SEF?

 Odgovor: Postupak prijave na SEF je identičan i u situacijama kada ste registrovani po automatizmu. Zakonski zastupnik pristupa nalogu na SEF-u odabirom Tipa subjekta i unosom odgovarajućih podataka (u zavisnosti od Tipa subjekta - matični broj, PIB, JMBG, JBKJS). Fakture za koje Vam je stiglo obaveštenje da su stigle možete da preuzmete isključivo preko SEF- a. Uputstvo za pristup SEF-u dostupno je na portalu efaktura.gov.rs u Internom tehničkom uputstvu

DODELjIVANjE KORISNIČKIH ULOGA

1. Na koji način zakonski zastupnik može da dodeli ovlašćenje licu za, na primer, uvid u primljene račune? Pokušali smo, dobili aktivacioni link, ali traži lozinku.

 Odgovor: Korisničku ulogu (u Vašem slučaju - Korisnik za ulazna dokumenta) dodajete na SEF-u. Birate Podešavanja - Korisnici - Dodaj novog korisnika. Zatim, unosite datum od kada počinje važenje korisničke uloge, a iz padajućeg menija birate ulogu koju dodeljujete korisniku. Svaki novi korisnik SEF-u mora da poseduje kvalifikovani elektronski sertifikat ili parametre za mobilnu aplikaciju ConsentID kako bi potvrdio identitet preko Portala za elektronsku identifikaciju. Pristup sistemu nije moguć putem prijave korisničkim imenom i lozinkom na eID-u.

2. Da li ovlašćeno lice pravnog lica čije je ovlašćenje urađeno na ePorezi i vidljivo u lpa.gov.rs može pristupiti SEF-u ili je potrebno posebno ovlašćenje za eFakture?

 Odgovor: Zakonski zastupnik ili drugi administrator kome je zakonski zastupnik dodelio tu ulogu može da doda ostale korisnike u SEF. Birate opciju “Podešavanja”, zatim “Korisnici”, zatim “Dodaj novog korisnika”. U formu unosite adresu elektronske pošte novog korisnika, datum slanja, a iz padajućeg menija birate korisničku ulogu koja se dodeljuje. Dodeljivanje korisničkih uloga se vrši u skladu sa Vašom internom poslovnom organizacijom.

3. Da li dodati korisnik mora da ima elektronski sertifikat?

 Odgovor: Svaki korisnik SEF-a mora da ima lični kvalifikovani elektronski sertifikat ili aktivnu mobilnu aplikaciju ConsentID.

4. Bez obzira na način registracije zakonskog zastupnika (za pravna lica) - ime i lozinka na primer, da li svaki korisnik mora da ima kvalifikovani elektronski sertifikat?

 Odgovor: Zakonski zastupnik kao i svi ostali korisnici Sistema elektronskih faktura moraju da poseduju lični kvalifikovani elektronski sertifikat ili aktivnu mobilnu aplikaciju ConsentID.

5. Jedno lice može biti ovlašćeni korisnik za više obveznika (korisnika SEF-a), da li mora svaki put sa novim mejlom da se registruje ili više lica mogu da pošalju poziv na isti mejl?

 Odgovor: Jedan korisnik sa ličnom adresom elektronske pošte može biti korisnik za više kompanija na Sistemu elektronskih faktura. Zakonski zastupnik (ili administrator) iz različitih kompanija jednom licu na istu adresu elektronske pošte šalje poziv za pristup sistemu. Dodati korisnik na SEF-u bira kompaniju koja mu je potrebna.

6. Da li knjigovođa sme da ima nekoliko pristupa za različite firme na jednu adresu elektronske pošte i jedan kvalifikovani elektronski sertifikat?

 Odgovor: Jedan korisnik sa svojom adresom elektronske pošte može biti korisnik za više kompanija na Sistemu elektronskih faktura. Platformi pristupa preko ličnog elektronskog sertifikata ili putem mobilne aplikacije ConsentID.

7. Šta će da se desi ukoliko više različitih korisnika (zakonskih zastupnika) ovlasti isto lice za rad sa e-fakturama za njegovu firmu? Na primer, firma A da ovlašćenje jednoj osobi i unese njenu elektronsku adresu putem koje se ta osoba prijavljuje. Potom firma B uradi to isto i unese tu istu elektronsku adresu. Da li će portal to prihvatiti i istoj osobi, odnosno istoj adresi, dozvoliti da se registruje kod više korisnika ili će prikazati grešku zbog ponavljanja iste elektronske adrese? Ukoliko će prikazati grešku, kako se to prevazilazi?

 Odgovor: Jedan korisnik sa svojom elektronskom adresom može biti korisnik za više kompanije na sistemu elektronskih faktura.

8. Kada zakonski zastupnik, dodeli kolegama, na primer, da primaju fakture i unese njihove podatke, adrese elektronske pošte... Da li i oni moraju biti zakonski zastupnici ili samo korisnici istog sertifikata.

 Odgovor: Korisnika možete dodati u Sistemu elektronskih faktura odabirom opcije “Podešavanja”, zatim “Korisnici” i “Dodaj novog korisnika”. Zakonski zastupnik može da dodeli ulogu Administratora (nema ograničenja u broju osoba sa ovom ulogom) jer jedino ova korisnička uloga ima iste mogućnosti kao zakonski zastupnik (može ostalim korisnicima da dodeli korisničke uloge). Samo jedno lice može da bude zakonski zastupnik na SEF-u.

9. Da li je moguće da unošenje elektronskih faktura u SEF obavlja i lice koje nije zakonski zastupnik? Naime, u našem preduzeću direktorka nam svakodnevno daje svoju ličnu kartu kako bismo fakture uneli U SEF, pa je naše pitanje vezano da li je neophodno da direktorka da ovlašćenje nekom licu koje će to obavljati ili možemo uz ličnu kartu zaposlenog lica otvoriti nov nalog?

 Odgovor: Direktorka firme (zakonski zastupnik) na SEF-u će dodeliti korisničke uloge saradnicima. Kako bi lica kojima su dodeljene korisničke uloge pristupila SEF-u potrebno je da poseduju lični kvalifikovani sertifikat ili aktiviranu mobilnu aplikaciju ConsentID.

10. Da li jedna osoba može biti ovlašćena u više od jednog preduzeća za pristup i rad na SEF-u. Imamo situaciju gde naša kompanija ima 3 ćerke firme za koje vršimo računovodstvene i druge administrativne usluge, pa postoji potreba da se istim osobama dodele prava na sve 4 firme.

Odgovor: Jedna osoba može da radi za više kompanija na SEF-u. Potrebno je samo da joj zakonski zastupnici iz različitih kompanija dodele korisničku ulogu na SEF-u.

11. Šta raditi kada na vreme nije prihvaćen poziv, pa je u međuvremenu istekao token za dodavanje novog korisnika? Ne može da se otkaže poziv niti ponovo da se pošalje.

 Odgovor: U situaciji kada korisnik nije potvrdio korisničku ulogu koja mu je dodeljena na SEF-u, tj. aktivirao link iz mejla koji mu je sistem poslao (veza važi 14 dana), zakonski zastupnik će ponovo poslati poziv korisniku. U sekciji Korisnici, potrebno je pronaći poziv koji je ranije poslat korisniku i odabrati opciju Pošalji ponovo. Važno je da promenite datum slanja poziva.

12. Da li korisnik kome se dodeli pravo za korišćenje platforme mora da bude zaposleno u tom preduzeću?

 Odgovor: Novi korisnik ne mora da bude zaposlen u preduzeću koje mu je dodelio korisničku ulogu za rad na Sistemu elektronskih faktura.

13. Da li je obavezna dodela korisničkih uloga? Da li može da se dodeli u bilo kom trenutku ili odmah prilikom prijave? Može li uloga da se dodeli recimo knjigovodstvenoj agenciji?

 Odgovor: Dodeljivanje korisničkih uloga na SEF-u nije obavezno. Korisničke uloge možete dodeliti u bilo kom momentu, a ne samo prilikom prijave. Korisničku ulogu možete da dodelite knjigovođi.

14. Da li nekoliko privrednih subjekata može korisničke uloge administratora dodeliti jednoj osobi (jednoj adresi elektronske pošte)?

 Odgovor: Više privrednih subjekata može korisničku ulogu administratora dodeliti jednoj osobi. Potrebno je da svaki zakonski zastupnik kroz SEF (Podešavanja-Korisnici-Dodaj novog korisnika) toj osobi dodeli ulogu administratora i pošalje poziv kroz SEF. Korisniku se poziv šalje na njegovu ličnu adresu elektronske pošte.

15. Da li se drugi korisnici, koji su dodati od strane zakonskog zastupnika, moraju prijaviti preko kvalifikovanog elektronskog sertifikata i mobilne aplikacije, ili oni ne moraju da imaju kvalifikovani sertifikat i mobilnu aplikaciju, pa se samo prijave preko mejla, a kasnije korisničkim imenom i lozinkom?

 Odgovor: Svaki korisnik sistema elektronskih faktura mora da poseduje lični kvalifikovani elektronski sertifikat ili aktivnu mobilnu aplikaciju ConsentID. Prijava nije moguća putem korisničkog imena i lozinke.

16. Preduzetnik je zakonski zastupnik koji se prijavljuje elektronskim sertifikatom. Da li administrator, tj. radnik koji radi knjigovodstvene poslove, a nije ovlašćeni knjigovođa, može da se prijavi, šalje i prima elektronske fakture, ako se registruje korisničkim imenom i lozinkom, sa svojim podacima i mejl adresom?

 Odgovor: Svaki korisnik sistema elektronskih faktura mora da poseduje lični kvalifikovani elektronski sertifikat ili aktivnu mobilnu aplikaciju ConsentID. Nije moguća prijava korisničkim imenom i lozinkom.

17. Može li korisnička uloga biti dodeljena nekome ko nema pravni status u preduzeću (na primer, knjigovođi koji vodi knjige paušalno)? Gde se mogu videti definicije korisničkih profila (ovlašćenja i ograničenja)?

 Odgovor: Zakonski zastupnik može da dodeli korisničku ulogu osobi koja nije zaposlena u istom preduzeću. Opise korisničkih uloga možete pronaći na portalu efaktura.gov.rs u Internom tehničkom uputstvu (od str. 225).

18. Da li je potrebno da sebi dodeljujem korisničku ulogu ako samo ja kao zakonski zastupnik formiram i plaćam fakture?

 Odgovor: Zakonski zastupnik po automatizmu ima ulogu Administratora i ona se ne može

promeniti. Korisnik sa ulogom administratora može kreirati i slati izlazna dokumenta, odobravati ulazna dokumenta i kreirati nove korisničke naloge u okviru svoje kompanije. Zakonski zastupnik ne dodeljuje sebi druge korisničke uloge.

 Dodatne informacije:

SISTEM ELEKTRONSKIH FAKTURA

Instrukcije za pristup Sistemu elektronskih faktura dostupne su u Internom tehničkom uputstvu koje je objavljeno na portalu efaktura.gov.rs

PORTAL ZA ELEKTRONSKU IDENTIFIKACIJU

Uputstvo za registraciju korisničkim imenom i lozinkom za građane RS:

https://eid.gov.rs/documents/Uputstvo_Za%20_registraciju%20_korisnickim%20_imenom_lozinkom_gr adjanin_RS.pdf

Uputstvo za registraciju korisničkim imenom i lozinkom za strane državljane-rezidente: https://eid.gov.rs/documents/Uputstvo_Za_registraciju_korisnickim_imenom_lozinkom_strani_drzavlja nin.pdf

Uputstvo za registraciju kvalifikovanim elektronskim sertifikatom:

https://eid.gov.rs/documents/Uputstvo_za_registraciju_kvalifikovanim_elektronskim_sertifikatom.pdf

Uputstvo za instalaciju mobilne aplikacije ConsentID: https://eid.gov.rs/documents/Uputstvo_Za_instalaciju_mobilne_aplikacije_ConsentID.pdf

Uputstvo za generisanje parametara za mobilnu aplikaciju ConsentID pomoću kvalifikovanog elektronskog sertifikata: https://eid.gov.rs/documents/Uputstvo_Generisanje_parametara_za_ConsentID_pomocu_kvalifikovano g_elektronskog_sertifikata.pdf

Spisak šaltera na kojima je moguće dobiti parametre za aktivaciju mobilne aplikacije

ConsentID https://eid.gov.rs/documents/Lokacije_eID.pdf

Kontakt centar office@ite.gov.rs - pruža podršku za problem prilikom registracije ili prijave na Portal za elektronsku identifikaciju

Izvor: Vebsajt eFaktura, 14.09.2022.
Naslov: Redakcija