Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O LOKALNOJ SAMOUPRAVI: Sve veće učešće građana u krojenju lokalnih budžeta


Sve je više opština u kojima građani u većoj meri učestvuju u odlučivanju o trošenju lokalnog budžeta, ocenila je Stalna konferencija gradova i opština Srbije.

Prošle godine je to učinilo 77 odsto gradova i opština, a procena je da je ove godine to učešće još veće, dodaje se u saopštenju.

Kovin je jedna od lokalnih samouprava u kojoj ove godine prvi put građani učestvuju u izradi nacrta odluke o budžetu, pa je tako do sada stiglo 1.547 njihovih predloga.

Najveće je učešće građana u odlučivanju o budžetskim prioritetima u Beogradu, gde je više od 10.000 stanovnika glavnog grada izrazilo mišljenje o predloženim projektima gradske vlasti ili je dalo sopstvene predloge.

Stalna konferencija gradova i opština Srbije pozvala je lokalne vlasti da uključe građane u proces odlučivanja o trošenju javnih budžetskih sredstava, što je i obaveza koja proističe iz Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik RS", br. 129/2007, 83/2014 - dr. zakon, 101/2016 - dr. zakon i 47/2018) i Zakona o planskom sistemu Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 30/2018).

Izvor: Vebsajt RTV, 03.12.2020.
Naslov: Redakcija