Zastava Bosne i Hercegovine

PROGRAM RASPOREDA I KORIŠĆENJA SUBVENCIJA ZA PODRŠKU RADU UGOSTITELJSKE I TURISTIČKE PRIVREDE ZBOG POTEŠKOĆA U POSLOVANJU PROUZROKOVANIH EPIDEMIJOM BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2: Objavljen Spisak privrednih subjekata koji su ostvarili pravo na bespovratna sredstva


Uredbom o utvrđivanju Programa rasporeda i korišćenja subvencija za podršku radu ugostiteljske i turističke privrede zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020), koja je stupila na snagu 5.12.2020. godine, utvrđuje se Program rasporeda i korišćenja subvencija za podršku radu ugostiteljske i turističke privrede zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (dalje: Program).

Programom se utvrđuje raspored i korišćenje subvencija za podršku radu ugostiteljske i turističke privrede zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Sredstva utvrđena Programom dodeljuju se bespovratno.

Sredstva se dodeljuju u visini od 30.367,00 dinara po svakom zaposlenom za koga je privredni subjekt isplatio zaradu za mesec oktobar 2020. godine i podneo odgovarajuću poresku prijavu.

Odobrena sredstva subvencija uplaćivaće se korisnicima na posebne namenske dinarske račune koje će Ministarstvo finansija - Uprava za trezor otvoriti za ove potrebe.

Uslovi za dodelu bespovratnih sredstava

Pravo na bespovratna sredstva mogu da ostvare privredni subjekti koji su u Agenciji za privredne registre, kao pretežnu delatnost, registrovali:

 • 5610 - delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata
 • 5621 - ketering
 • 5629 - ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane
 • 5630 - usluge pripremanja i usluživanja pića
 • 5510 - hoteli i sličan smeštaj
 • 5520 - odmarališta i slični objekti za kraći boravak
 • 5530 - delatnosti kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice
 • 5590 - ostali smeštaj
 • 7911 - delatnost putničkih agencija
 • 7912 - delatnost tur-operatora
 • 7990 - ostale usluge rezervacije i delatnosti povezane sa njima
 • 7711 - iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila.

Oni privredni subjekti kojima napred navedene šifre delatnosti nisu upisane kao pretežne (već su npr. upisane kao pretežne delatnosti u ogranku ili izdvojenom mestu) ne mogu da ostvare pravo po osnovu Programa.

Spisak privrednih subjekata koji su ostvarili pravo na bespovratna sredstva objavljen je na internet stranici Poreske uprave:

https://www.purs.gov.rs/program-subvencija-ugostitelji-decembar-2020.html?fbclid=IwAR1-sWL1D5uxapNAwLrFschBjzv11DrofZVOL9MUvbGd3DUpAFK06Si3rjc

Privredni subjekt prihvata prava i obaveze iz Programa korišćenjem sredstava sa posebnog namenskog računa na koji će biti uplaćena sredstva po Programu.

Privredni subjekt gubi pravo na korišćenje subvencije ukoliko:

 • smanji broj zaposlenih za više od 10% u periodu od dana stupanja na snagu ove uredbe zaključno sa 31. januarom 2021. godine, ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre dana stupanja na snagu ove uredbe za period koji se završava od dana stupanja na snagu ove uredbe do 31. januara 2021. godine, odnosno
 • ukoliko dodeljena bespovratna sredstva do 31. januara 2021. godine u potpunosti ili delimično ne iskoristi isključivo za zarade zaposlenih.

Proveru ovog uslova za dodelu vršiće Ministarstvo finansija, o čemu će, u slučaju neispunjenja, obavestiti Ministarstvo, koje će, zahtevati povraćaj odobrenih bespovratnih sredstava od privrednog subjekta.

Ukoliko se utvrdi da je privredni subjekt smanjio broj zaposlenih više od propisanog broja ili da je nenamenski koristio dodeljena bespovratna sredstva, privredni subjekt je dužan da, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva Ministarstva izvrši povraćaj iskorišćenih subvencija sa kamatom obračunatom po stopi po kojoj se vrši obračun kamate za kašnjenje u isplati poreskih obaveza, počev od dana kada je iskoristio sredstva do dana kada vrši povraćaj.

Veliki privredni subjekti koji su u stečaju ili u postupku likvidacije, odnosno privredni subjekti koji su se nalazili u teškoćama pre 31. decembra 2019. godine, dužni su da izvrše povraćaj odobrenih sredstava.

Isplata bespovratnih sredstava

Isplata bespovratnih sredstava izvršiće se na posebne namenske dinarske račune privrednih subjekata navedenih u Spisku.

Privredni subjekt isplaćena sredstva može iskoristi zaključno sa 15.2.2021. godine, nakon čega će namenski računi biti zatvoreni a neiskorišćena sredstva biti preneta u budžet Republike Srbije.

Izvor: Redakcija, 9.12.2020.