Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

TEMATSKA OTVORENA VRATA U KRALJEVU I U ŠAPCU- KAKO OBEZBEDITI EFIKASNOST I PRAVIČNOST U IZVRŠNOM POSTUPKU?, 12. I 13. DECEMBRA 2019. GODINE


U saradnji sa Vrhovnim kasacionim sudom i Osnovnim sudom u Kraljevu, od juna 2019. godine, redovno se, tri puta godišnje, održavaju Tematska otvorena vrata. Ona predstavljaju otvoreni forum za diskusiju sa građanima o načinu rada njihovog suda. Na taj način građani će imati priliku da upoznaju sud iz drugačije perspektive i kroz dijalog sa predstavnicima pravosuđa reše brojne dileme koje imaju kao realni ili potencijalni učesnici u sudskom postupku.

Tematska otvorena vrata u Kraljevu - Kako obezbediti efikasnost i pravičnost u izvršnom postupku? biće održana u četvrtak 12. decembra 2019. godine, od 17.00 - 18.30 h, u Osnovni sud u Kraljevu, Pljakina 4, sudnica br 18.

Učesnici:

  • Nova uloga sudova u izvršnom postupku - glavni izazovi - Sudija Osnovnog suda u Kraljevu
  • Šta građanima donose izmene i dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju - dosadašnja iskustva javnih izvršitelja - Javni izvršitelj
  • Uloga organizacija civilnog društva u ostvarivanju efikasnosti i pravičnosti u postupku pred sudom - Ana Toskić Cvetinović, Izvršna direktorka, Partneri za demokratske promene Srbije
  • Dostupnost informacija građanima o izvršnom postupku - USAID Projekat vladavine prava

Moderator: Dušan Pokuševski, pravni savetnik Beogradskog centra za ljudska prava.

Prijave su otvorene do srede, 11. decembra 2019. godine, na e-mailprijava@yucom.org.rsili telefonom na broj 018/3069755.

U saradnji sa Vrhovnim kasacionim sudom i Osnovnim sudom u Šapcu, od juna 2019. godine, redovno se, tri puta godišnje, održavaju Tematska otvorena vrata. Ona predstavljaju otvoreni forum za diskusiju sa građanima o načinu rada njihovog suda. Na taj način građani će imati priliku da upoznaju sud iz drugačije perspektive i kroz dijalog sa predstavnicima pravosuđa reše brojne dileme koje imaju kao realni ili potencijalni učesnici u sudskom postupku.

Tematska otvorena vrata u Šapcu - Kako obezbediti efikasnost i pravičnost u izvršnom postupku? biće održana u petak 13. decembra 2019. godine, od 17.00 - 18.30 h, u Osnovni sud u Šapcu, biblioteka, Karađorđeva 25, IV sprat.

Učesnici:

  • Nova uloga sudova u izvršnom postupku - glavni izazovi - Sudija Osnovnog suda u Šapcu
  • Šta građanima donose izmene i dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju - dosadašnja iskustva javnih izvršitelja - Javni izvršitelj
  • Uloga organizacija civilnog društva u ostvarivanju efikasnosti i pravičnosti u postupku pred sudom - Saša Đorđević, Istraživač Beogradskog centra za bezbednosnu politiku
  • Dostupnost informacija građanima o izvršnom postupku - USAID Projekat vladavine prava

Moderator: Dušan Pokuševski, pravni savetnik Beogradskog centra za ljudska prava.

Prijave su otvorene do četvrtka, 12. decembra 2019. godine, na e-mailprijava@yucom.org.rsili telefonom na broj 018/3069755.

Izvor: Vebsajt Otvorena vrata pravosuđa, 05.12.2019.
Naslov: Redakcija