Zastava Bosne i Hercegovine

VISOKI SAVET SUDSTVA: Odluka o izboru sudija u Apelacioni sud u Beogradu, Apelacioni sud u Novom Sadu, Viši sud u Valjevu i Viši sud u Subotici


Visoki savet sudstva na sednici održanoj 04.11.2021. godine, po oglasu objavljenom u “Službenom glasniku RS”, broj 36/21 od 09.04. 2021. godine i “Službenom glasniku RS”, broj 58/21 od 09.06.2021. godine doneo je

Odluku o izboru sudija u Apelacioni sud u Beogradu:

 1. Zoran Đorđević sudija Višeg suda u Beogradu,
 2. Snežana Jovanović sudija Višeg suda u Beogradu,
 3. Danica Kosovac sudija Višeg suda u Beogradu,
 4. Tatjana Lemajić sudija Višeg suda u Beogradu,
 5. Matija Radojičić sudija Trećeg Osnovnog suda u Beogradu,
 6. Olga Arsović sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu.

Visoki savet sudstva na sednici održanoj 04.11.2021. godine, po oglasu objavljenom u „Službenom glasniku RS”, broj 53/21 od 28.05.2021. godine doneo je

Odluku o izboru sudija u Apelacioni sud u Novom Sadu:

 1. Igor Bursać sudija Višeg suda u Sremskoj Mitrovici,
 2. Sanja Gojković Stolić sudija Višeg suda u Novom Sadu,
 3. Borivoj Pap sudija Višeg suda u Novom Sadu,
 4. Anđelka Stanojević, sudija Višeg suda u Novom Sadu 

Visoki savet sudstva na sednici održanoj 04.11.2021. godine, po oglasu objavljenom u „Službenom glasniku RS”, broj 53/21 od 28.05.2021. godine doneo je

Odluku o izboru sudije u Viši sud u Valjevu:

 1. Aleksandra Drpić sudija Osnovnog suda u Valjevu.

Visoki savet sudstva na sednici održanoj 04.11.2021. godine, po oglasu objavljenom u  „Službenom glasniku RS”, broj 58/21 od 09.06.2021. godine doneo je

Odluku o izboru sudija u Viši sud u Subotici:

 • Svetlana Zelić sudija Osnovnog suda u Subotici,
 • Jelena Petrik Popović sudija Osnovnog suda u Subotici.
Izvor: Vebsajt Visoki savet sudstva, 04.11.2021.
Naslov: Redakcija