Zastava Bosne i Hercegovine

DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA: Digitalizacija postupka revizije početkom 2022. godine


Sistem za automatizovano digitalno sprovođenje i praćenje postupka revizije, koji će Državna revizorska institucija uvesti od januara 2022. godine, unaprediće kvalitet i ubrzati postupak revizija, izjavio je danas dr Duško Pejović, predsednik DRI i generalni državni revizor.

Na skupu koji je održan u hotelu “Metropol” u Beogradu, povodom predstavljanja ovog sistema, dr Pejović je naglasio da će uvođenjem novog softvera DRI biti prvi ili među prvim državnim organima u Republici Srbiji koji će digitalizovati svoje postupke od početka do kraja.

U toku je završna faza u izradi ovog softvera, a to je finalno testiranje i obuka za korišćenje sistema za državne revizore koja se odvija u toku ove nedelje, istakao je dr Pejović i dodao da državni revizori imaju priliku da upoznaju sve funkcionalnosti sistema i steknu osnove za rad na njemu.

Kako je naglasio, uvođenje novog softvera za sprovođenje i praćenje postupka revizije olakšaće planiranje revizija, obezbediće bazu podataka svih subjekata revizije, biće omogućeno praćenje toka revizije, zatim, statusa preporuka, i prijava, kao i elektronsko upravljanje dokumentima u reviziji.

Planirani napredak u radu DRI koji se odnosi na povećanje obuhvata i kvaliteta revizije, omogućiće reviziju većeg broja subjekata koji će dobiti preporuke po kojima treba postupiti, rekao je dr Pejović i dodao da će postupanje subjekata po preporukama i povećanja uticaja eksterne revizije doprineti transparentnosti i stabilnosti celokupnog sistema javnih finansija.

Generalni državni revizor se zahvalio Programu Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Švedskoj agenciji za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA), uz čiju podršku se uvodi sistem, u okviru projekta “Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama”.

U saradnji sa UNDP-om i SIDA-om, DRI je značajno unapredila svoje revizorske kapacitete, poručio je dr Pejović.

Karin MekDonald, šefica Grupe za razvojnu saradnju, Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju je naglasila da je Državna revizorska institucija osposobljena da sprovodi složene revizije koje su u potpunosti u skladu sa najboljom praksom i međunarodnim standardima.

Dobra kontrola javnih finansija i bolje korišćenje javnih sredstava doprinose administrativnim reformama u Srbiji, boljem upravljanju javnim finansijama, boljoj transparentnosti i borbi protiv korupcije, naglasila je MekDonald.

Švedska je prepoznala značaj reformi u Srbiji i odlučila da pruži finansijsku podršku ovom programu, kao deo našeg opšteg cilja da podržimo reforme i približavanje Srbije Evropskoj uniji, rekla je MekDonald.

Doc. dr Mihailo Jovanović, direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu je istakao da će sistem koji uvodi DRI doprineti kvalitetu i efikasnosti rada Institucije.

Državna revizorska institucija predstavlja pravi primer kako bi jedna institucija trebalo da sprovede digitalizaciju, rekao je doc. dr Jovanović.

Uz podršku Vlade Švedske, UNDP je pomogao Državnoj revizorskoj instituciji da uvede prvi softver napravljen prema potrebama državnih revizora, sa ciljem da olakša i unapredi izradu izveštaja o reviziji. Novi sistem za upravljanje revizijom će omogućiti bolji nadzor nad trošenjem javnih sredstava u Republici Srbiji, u skladu sa najvišim međunarodnim standardima. Na taj način doprineće da budžetski korisnici odgovornije i transparentnije koriste javna sredstva, kako bi građani koji izdvajaju novac za poreze, zauzvrat dobili kvalitetne i pravovremene javne usluge”, rekla je Fransin Pikap, stalna predstavnica UNDP u Srbiji.

Saša Gavrilović, direktor firme “Nextsense”, koja uvodi sistem za automatizaciju postupka revizije, predstavljajući funkcinalnosti softvera, je naglasio da će ovaj sistem omogućiti mobilnost, transparentnost i odgovornost u radu DRI.

Uvođenje sistema za automatizovano digitalno sprovođenje i praćenje postupka revizije jedna je od aktivnosti u okviru projekta “Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama”, koji finansira Vlada Švedske, a sprovodi UNDP. Cilj ove inicijative je unapređenje rada institucija nadležnih za sprovođenje reforme javnih finansija.

Izvor: Vebsajt DRI, 04.11.2021.
Naslov: Redakcija