Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI: Lica koja izbegnu plaćanje PDV za iznos veći od milion dinara, mogu da budu kažnjena novčano ili zatvorom od jedne do pet godina. Ista kazna se odnosi i na privrednike koji ne podnesu poresku prijavu ili to učine, ali ne prijave i tačan sadržaj


Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji otvara put za odlaganje plaćanja poreza i oštro sankcionisanje svih privrednika koji se ogluše o plaćanje PDV-a. A kazna je i novčana i zatvorska.

Treća predviđena sankcija je ključ u bravu, što je privrednicima direktno dodatno zadiranje u džep jer prihoda nema, a troškovi idu.

Ovo pitanje regulisano je izmenom člana koji se tiče poreske prevare i isključivo je vezan za privrednike koji su u PDV sistemu, odnosno one koji godišnje imaju promet veći od 8 miliona dinara.

Kako se predviđa, svi koji izbegnu plaćanje PDV za iznos veći od milion dinara, mogu da budu kažnjeni novčano ili zatvorom od jedne do pet godina. Ista kazna se odnosi i na privrednike koji ne podnesu poresku prijavu ili to učine, ali ne prijave i tačan sadržaj.

Ako iznos poreza na dodatu vrednost prelazi 5 miliona dinara, kazna je zatvor od dve do osam godina i novčanom kaznom, a ako pređe 15 miliona dinara sledi zatvor od tri do deset godina i novčana kazna.

Fizičkom licu, preduzetniku i odgovornom licu u pravnom licu - poreskom obvezniku za ovo krivično delo izriče se i mera bezbednosti zabrane vršenja poziva, delatnosti i dužnosti od jedne do pet godina.

"Za izbegavanje poreza većeg od milion dinara, donja granica zatvorske kazne je povećana sa šest meseci na godinu dana, a za iznos preko 5 miliona dinara do sada je bila zaprećena zatvorska kazna od jedne do osam godina, a sada je od dve do osam", objašnjava poreski stručnjak Đerđ Pap.

Druga izmena, prema njegovim rečima, tiče se limita neplaćenog poreza, pa se tako druga kategorija poreskog prekršaja računala od 3 miliona dinara, a sada je to 5 miliona. Treća kategorija bila je postavljena na 10 miliona, a sada se odnosi na neplaćen PDV iznad 15 miliona dinara, što je praktično delimično ublažavanje zakona prema poreskim obveznicima.

Prihod od PDV ide državi. Plaćaju ga svi učesnici u kupoprodajnim transakcijama, a oporezuju se sva dobra i usluge. Opšta poreska stopa je 20 odsto, a posebna koja se primenjuje samo na pojedina dobra i usluge 10 procenata.

Obveznici obračunavaju PDV svakog meseca i prijavljuju ga Poreskoj upravi 15-og u mesecu.

U sistem PDV obavezno se prijavljuju svi oni privredni subjekti koji su u prethodnih 12 meseci ostvarili ukupan promet veći od 8 miliona dinara.

Svi oni subjekti koji su ostvarili promet manji od 8 miliona dinara nisu obavezni da se prijave u sistem PDV, ali to mogu učiniti dobrovoljno, ako žele.

Sve firme koje prvi put uđu u sistem PDV-a postaju mesečni obveznici, tokom prve dve godine poslovanja. Nakon toga, ako za godinu dana ostvare ukupan promet veći od 50 miliona dinara i dalje ostaju mesečni obveznici. Ukoliko imaju manji promet od toga, postaju tromesečni obveznici.

Izvor: Vebsajt Blic, M.A., 05.11.2020.
Naslov: Redakcija