Zastava Bosne i Hercegovine

ODRŽANA ONLAJN VIŠEDNEVNA STRUČNA EDUKACIJA ZA PRIMENU PROPISA IZ OBLASTI RADNIH ODNOSA I ZARADA


Da odredbe Zakona o radu i dalje stvaraju nedoumice u primeni i da su idealna podloga za tumačenja kojima se mogu izigravati obaveze prema državi, zaposlenima, a poslodavac se u tom slučaju izlaže riziku prekršajne odgovornosti, a u slučaju sudskog spora i negativnom ishodu, svim učesnicima naše edukacije bilo je jasno, imajući u vidu da su iskazali neverovatno interesovanje za Paragrafovu prvu Onlajn višednevnu stručnu edukaciju za primenu propisa iz oblasti radnih odnosa i zarada koja je održana u dve nedelje - 29. i 30. oktobra i 5 - 7. novembra 2020.godine.

Na edukaciji nije ostalo neodgovorenih pitanja, niti nedoumica učesnika, imajući u vidu da je odgovoreno na preko 400 pitanja i da je svaka od tema bila posebno objašnjena sa odvojenim terminom za diskusiju u vezi sa konkretnom temom, upotpunjenom praktičnim primerima i ukazivanjem na sudsku praksu.

Naši predavači Marija Torlak, Aleksandra Vasić, Suzana Kostić i Tatjana Orlović, ali i Advokat Jelena Nikolić, prof dr Bojan Urdarević, Dušica Šorgić pomoćnik direktora za pravne poslove i poslove registra i Dejan Nikolić iz Nacionalne službe za zapošljavanje, nesebično su svoje znanje podelili i sa posebnom pažnjom izlagali na sledeće teme:

 • Uslovi za zasnivanje radnog odnosa, obavezni elementi ugovora o radu, opšti akti kod poslodavca, rad van radnog odnosa i zapošljavanje stranaca;
 • Pojam radnog vremena, puno, nepuno i skraćeno radno vreme, prekovremeni rad, raspored i preraspodela radnog vremena, odmori i odsustva, godišnji odmor;
 • Pravo na zaradu i naknadu troškova zaposlenih i druga primanja zaposlenih;
 • Prestanak radnog odnosa, procedura otkaza ugovora o radu od strane poslodavca, rešavanje radnih sporova, ukazivanje na aktuelnu sudsku praksu;
 • Rad na portalu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja i primena Jedinstvenog kodeksa šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada;

Da je edukacija bila uspešna, dokazali su naši učesnici koji su na proveri stečenog znanja pokazali blistavo znanje i u potpunosti su osposobljeni da:

 • Pravilno izrade ugovore o radu menadžerske ugovore o radu, ugovore o angažovanju van radnog odnosa, izmene ugovora o radu, ali i normativne akte poslodavca;
 • Normiraju elemente zarade, odnosno naknade zarade, elemente za naknadu troškova i drugih primanja;
 • Organizuju radno vreme kod poslodavca u okviru zakonskih ograničenja;
 • Utvrde dužinu i trajanje godišnjeg odmora, kao i da utvrde slučajeve kada zaposlenom mogu odobriti plaćeno i neplaćeno odsustvo u skladu sa njihovom svrhom;
 • Identifikuju optimalni otkazni razlog, sprovedu otkazni postupak i izrade sve vrste odluka poslodavca u vezi sa prestankom radnog odnosa;
 • Isprate proceduru zapošljavanja stranaca kroz sve faze postupka (od pribavljanja vize za duži boravak, odobrenja za privremeni boravak ili stalno nastanjenje pred Upravom za strance kao i pribavljanje i produženje dozvole za rad pred Nacionalnom službom za zapošljavanje);
 • Ispravno postupaju na portalu CROSO, u vezi sa podnošenjem prijave osiguranika, promene prijave ili odjave osiguranika, kao i da pravilno izvrše obavezu ažuriranja podataka na prijavi osiguranika.

Zahvaljujemo vam se na ukazanom poverenju i radujemo se sledećoj edukaciji.

Izvor: Redakcija, 08.11.2020.