Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O IZMENI ZAKONA O PRIVREMENOM UREĐIVANJU NAČINA NAPLATE TAKSE ZA JAVNI MEDIJSKI SERVIS - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis (“Službeni glasnik RS”, br. 112/15, 108/16, 95/18, 86/19, 153/20, 129/21 i 142/22), u članu 2. stav 1. reči: “31. decembra 2023. godine” zamenjuju se rečima:”31. decembra 2024. godine”.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

IZ OBRAZLOŽENJA

II. Razlozi za donošenje Zakona

Polazeći od statističkih podataka o prosečnoj zaradi i visini penzija u Republici Srbiji, visokih inicijalnih troškova štampe i distribucije računa i nesrazmerno visokih troškova kod pokretanja postupka naplate nenaplaćenih potraživanja, sa jedne strane, potrebe obezbeđenja uslova za nesmetano obavljanje osnovne delatnosti javnih medijskih servisa, sa druge strane, kao najcelishodnije predloženo je rešenje da se u narednom periodu od 1. januara 2024. godine do 31. decembra 2024. godine javni medijski servisi delimično finansiraju iz budžeta Republike Srbije, a delimično iz takse za javne medijske servise, koja bi se naplaćivala preko računa za utrošenu električnu energiju, koji obezbeđuje visoki stepen naplate takse.

Predloženom izmenom zakona privremeno se produžava, u navedenom periodu, uređivanje način finansiranja osnovne delatnosti javnog medijskog servisa, s ciljem otklanjanja okolnosti koje bi mogle da dovedu u pitanje rad javnih medijskih servisa i obavljanja njihove osnovne delatnosti, koja je u funkciji ostvarivanja javnog interesa.

Sredstva po osnovu takse za javni medijski servis i budžetska sredstva, njihov ukupan iznos i srazmera utvrđuju se u funkciji obezbeđenja stabilnog sistema finansiranja osnovne delatnosti javnih medijskih servisa, njihove uređivačke nezavisnosti i institucionalne autonomije, istovremeno vodeći računa o ekonomskom ambijentu i ekonomskoj snazi obveznika.

III. Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja

Članom 1. Zakona o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis, predviđeno je da se javni medijski servisi i to: Javna medijska ustanova “Radio-televizija Srbije” i Javna medijska ustanova “Radio televizija Vojvodine”, do 31. decembra 2024. godine, delimično finansiraju iz takse za javni medijski servis, a delimično iz Budžeta Republike Srbije za obavljanje osnovne delatnosti, koja je u funkciji ostvarivanja javnog interesa.

Članom 2. uređeno je da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.


Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 06.10.2023.