Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O TURIZMU: Udruženje turističkih agencija traži individualno osiguranje aranžmana


Rešenje za situaciju u kojoj su se našle turističke agencije posle odustajanja osiguravajućih kuća da im daju polise osiguranja jeste individualno osiguranje svakog pojedinačnog aranžmana koje bi agencije izdavale u ime osiguravajućih društava, smatraju u Udruženju turističkih agencija Srbije.

Naglašavaju da bi takvo osiguranje moralo biti bez klauzula o izuzećima poput onoga za vanredno stanje ili pandemiju.

Pojašnjavajući o kakvom izuzeću se radi, iz UTAS-a navode da u opštim uslovima osiguranja, koje su agencije u januaru potpisivale sa osiguravajućim društvima, stoji da garancije neće važiti i da se šteta putnicima neće isplaćivati ako je do insolventnosti ili loše usluge agencije došlo "kao posledica vanrednog stanja".

Pod tim se, navode iz UTAS-a, podrazumeva da ako neka agencija postane insolventna ili bankrotira tokom vanrednog stanja ili usled posledica vanrednog stanja, osiguravajuća društva mogu izuzeti svoju garanciju za nadoknadu štete putnicima.

Time su, tvrde oni, garancije prestale da važe samim činom proglašenja vanrednog stanja, tako da bilo koju insolventnost ili bankrot agencija, osiguravajuća društva mogu tumačiti da su nastali kao posledica vanrednog stanja.

U UTAS-u navode da su osim polisa osiguravajućih društava i bankarske garancije zakonsko i moguće rešenje ali je ono u praksi nemoguće jer nije propisano ko bi bio titular i ko može naplatiti garanciju, pošto fizička lica ne mogu.

Osim toga, kako navode iz UTAS-a, banke traže pokriće ili u pologu na računu ili u vrednosti hipoteke, koja mora biti bar tri puta veće vrednosti od iznosa garancije.

Budući da su garancije propisane na iznose od 200.000 do 400.000 EUR, 95 odsto agencija takve garancije ne bi moglo obezbediti.

Produženje važnosti polisa osiguravajućih kuća bi, stav je Upravnog odbora UTAS-a, samo teoretski bilo rešenje jer bi time agencije formalno-pravno mogle nastaviti da prodaju aranžmane ali u praksi, to ne bi ništa značilo sve dok u opštim uslovima osiguranja stoji klauzula da garancija ne važi u slučaju insolventnosti agencija kao posledice vanrednog stanja.

Izvor: Vebsajt RTV, 05.10.2020.
Naslov: Redakcija