Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O POSTUPKU UPISA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI I VODOVA: NALED traži uvođenje podsticaja za legalizaciju i besplatan upis u katastar


Uvođenje stimulacija za građane da legalizuju svoje objekte i trogodišnjeg besplatnog upisa u katastar, digitalizacija rada sudova i implementacija sistema eProstor za elektronsku izradu prostornih i urbanističkih planova, biće prioriteti Saveza za imovinu i investicije NALED-a u naredne dve godine.

Na svečanoj sednici ovog radnog tela NALED-a, rečeno je da su to ključne mere da u Srbiji dođe do konačnog uređenja imovinsko-pravnih odnosa.

Državna sekretarka Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Damnjanović rekla je da ministarstvo podržava predlog uvođenja besplatnog upisa u katastar i da će planirane izmene Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Sl. glasnik RS", br. 41/2018, 95/2018, 31/2019 i 15/2020) omogućiti da se to ostvari.

Podsetila je da je Srbija u oblasti izgradnje napravila najveći pomak na Doing biznis listi i sa 186. mesta stigla među prvih 10 u svetu u izdavanju građevinskih dozvola, a 44. smo u ukupnom plasmanu.

"Plan koji smo usvojili predviđa da u naredne tri godine uđemo u top 10", rekla je Damnjanović.

Državni sekretar u Ministarstvu privrede Milun Trivunac rekao je da je saradnja tog ministarstva i NALED-a u prethodnom periodu bila veoma dobra i da je dala važne rezultate.

Govoreći o ključnim oblastima u kojima su ostvareni pomaci, on je rekao da se zahvaljujući Zakonu o stečaju ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009, 99/2011 - dr. zakon, 71/2012 - odluka US, 83/2014, 113/2017, 44/2018 i 95/2018) doprinelo tome da stečajno zakonodavstvo bude funkcionalno.

"To je jedan vid reciklaže u privredi", rekao je Trivunac i dodao da se dosta doprinelo zaštiti prava poverilaca budući da su stečajevi trajali dugo.

On je dodao da taj posao nije bio lak, ali da su i u toj oblasti ostvareni pomaci na Doing biznis listi.

Takođe, značajan pomak ostvaren je i u zaštiti prava manjinskih akcionara zahvaljujući Zakonu o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) na kome se takođe radilo uz pomoć NALED-a.

Na sednici je rečeno i da su visoke takse koje prate ozakonjenje i preopterećenost lokalnih samouprava predmetima, značajno usporile ovaj proces te je potrebno produžiti rokove za legalizaciju i digitalizovati proceduru, a građane stimulisati kroz smanjenje troškova.

Predsednik Saveza i direktor MK grupe Jovan Purar rekao je da prilike za investiranje u Srbiji postoje i da su uslovi za poslovanje bolji, ali je potrebno rešiti imovinske odnose među kojima bih posebno izdvojio Zakon o zadrugama ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015) i sporove koji se i više od 20 godina vode oko zadružnog zemljišta.

Za privredu je takođe od velikog značaja da se dalje unapređuje procedura upisa u katastar, dodao je on.

Predstavnici Saveza ukazali su da je takođe, potrebno omogućiti i besplatan upis objekata u naredne tri godine kako bi se postigao visoki nivo ažurnosti katastra.

Članovi predsedništva istakli su da su unapređenje postupka konverzije i digitalizacija rada sudova oblasti koje bi mogle da donesu najveća poboljšanja.

Ocenjeno je da Zakon o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu ("Sl. glasnik RS", br. 64/2015 i 9/2020), nije pomogao korisnicima, zbog čega danas postoji oko 5.000 hektara "zarobljenog" zemljišta na kojem niko ne gradi.

Iz ovog razloga se proces konverzije ne sme više odlagati, a iz NALED-ovog Saveza poručuju da su se stekli uslovi da se svojinski odnosi nad građevinskim zemljištem konačno urede na pravičan i ekonomski opravdan način.

Kada je reč o digitalizaciji rada sudova, Savez predlaže da se omogući elektronska komunikacija svih učesnika u postupcima (sudija, stranaka i ostalih), praćenje predmeta i izrada odluka, kako bi se predupredilo da dođe do zastoja u radu sudova i nastupanja zastarelosti.

Kao jedan od ključnih rezultata Saveza istaknut je doprinos unapređenju postupka upisa u katastar uvođenjem jednošalterskog sistema eŠalter, putem kojeg je tokom dve godine podneto gotovo 690.000 zahteva.

Savez je doprineo i uvođenju eAukcije, koja je od 1. septembra obavezan način prodaje imovine u izvršnom postupku.

Putem portala do sad je sprovedeno 147 javnih nadmetanja.

Članovi Saveza za imovinu i investicije izabrali su danas i novo rukovodstvo.

Savez će voditi direktor MK Grupe Jovan Purar, dok će potpredsednici u novom sazivu biti Dejan Vuković, osnivač advokatske kancelarije Vuković i partneri i direktor direkcije za pravne poslove u Erste Banci Nikola Lapčević.

Izvor: Vebsajt RTV, 06.10.2020.
Naslov: Redakcija