Zastava Bosne i Hercegovine

VISOKI SAVET SUDSTVA: Obaveštenje o datumu održavanja ispita sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u osnovnim i prekršajnim sudovima


Visoki savet sudstva obaveštava kandidate koji su podneli prijave na oglas za izbor sudija u osnovnim i prekršajnim sudovima, koji je objavljen u "Službenom glasniku RS" br. 83/20 od 10. juna 2020. godine, a koji imaju obavezu da polažu ispit za navedene sudove, na kome se ocenjuje stručnost i osposobljenost kandidata za sudiju koji se prvi put bira, da će se ispiti održati dana:

- ISPIT ZA PREKRŠAJNE SUDOVE - 15. oktobra 2020. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra 67, u Beogradu sa početkom u 10:00 časova (registracija kandidata počinje u 09:30 časova), spisak u prilogu br. 1.

- ISPIT ZA OSNOVNE SUDOVE - 16. oktobra 2020. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra 67, u Beogradu sa početkom u 10:00 časova (registracija kandidata počinje u 09:30 časova),, spisak u prilogu br. 2.

Visoki savet sudstva će naknadno obavestiti kandidate o rasporedu po amfiteatrima/slušaonicama na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Svi kandidati koji dolaze na ispit su u obavezi da nose ličnu higijensku masku za zaštitu propisano postavljenu na licu.

Preuzmite:

Izvor: Vebsajt Visoki savet sudstva, 05.10.2020.
Naslov: Redakcija