Zastava Bosne i Hercegovine

NARODNA BANKA SRBIJE: Referentna kamatna stopa zadržana na nepromenjenom nivou od 1,25%


Izvršni odbor Narodne banke Srbije na sednici razmatrao je aktuelna makroekonomska kretanja i očekivanja za naredni period i doneo odluku da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 1,25%.

Donoseći takvu odluku, Izvršni odbor je pre svega imao u vidu ostvarene i očekivane efekte prethodno preduzetih mera monetarne politike radi ublažavanja negativnih posledica pandemije i podsticanja privrednog rasta. Izvršni odbor je istakao da rezultati u većini proizvodnih i uslužnih delatnosti četvrti mesec zaredom prevazilaze očekivanja. Sasvim je izvesno da će na nivou godine stopa rasta bruto domaćeg proizvoda biti bolja od ranije projektovane od -1,5% i da će, prema novoj projekciji, smanjenje iznositi oko 1%, uz izraženije rizike ka još povoljnijem ishodu (asimetrične naviše), što će biti jedan od najboljih rezultata u Evropi. Već je dostignut pretkrizni nivo aktivnosti u industriji i trgovini na malo, izvoz je na putu normalizacije, a revidirana projekcija bruto domaćeg proizvoda za 2020. odražava i bolje rezultate u građevinarstvu i poljoprivredi. Povoljne izglede potvrđuje i priliv stranih direktnih investicija, koji je ostao solidan uprkos pandemiji i ekonomskom usporavanju naših najvećih spoljnotrgovinskih partnera i koji i dalje u potpunosti pokriva deficit tekućeg računa. Brz oporavak naše privrede najbolje potvrđuje adekvatnost mera i aktivnosti koje koordinirano sprovode Narodna banka Srbije, Vlada i predsednik Republike, zahvaljujući čemu smo očuvali proizvodne kapacitete i zaposlenost, a ujedno i sprečili veći pad poslovnog i potrošačkog poverenja. Izvršni odbor očekuje da će dosadašnje ublažavanje monetarne politike i u narednom periodu nastaviti da doprinosi očuvanju povoljnih uslova finansiranja privrede i građana i rastu njihovog raspoloživog dohotka. To će podstaći dalji rast domaće tražnje i, uz postepeni oporavak eksterne tražnje, omogućiti da već u prvoj polovini naredne godine bude premašen pretkrizni nivo ekonomske aktivnosti.

Izvršni odbor naglašava da je donošenje pomenutih podsticajnih mera bilo moguće u uslovima očuvane niske i stabilne inflacije, čemu su doprineli, pre svega, obezbeđena relativna stabilnost deviznog kursa i puna snabdevenost tržišta robom i u uslovima krize, kao i usidrena inflaciona očekivanja. Inflacija je u avgustu bila stabilna na nivou od 1,9% međugodišnje, a, prema oceni Izvršnog odbora, oko tog nivoa nastaviće da se kreće i u narednim mesecima. Postepeno približavanje inflacije centralnoj vrednosti cilja očekuje se u srednjem roku, čemu bi trebalo da doprinese oporavak tražnje, podstaknut merama monetarne i fiskalne politike.

Iako se ekonomska aktivnost na globalnom nivou postepeno oporavlja, delom i zahvaljujući monetarnim merama vodećih centralnih banaka i fiskalnim merama, izgledi za naredni period i dalje u najvećoj meri zavise od toka pandemije. Oporavak našeg najvažnijeg trgovinskog i finansijskog partnera, zone evra, za sada se odvija iznad prethodnih očekivanja, čemu doprinose i stimulativne mere Evropske centralne banke. Kretanja na međunarodnom robnom i finansijskom tržištu i dalje su volatilna, na šta se, pored neizvesnosti oko toka pandemije, odražavaju i geopolitičke tenzije u svetu.

Izvršni odbor ističe i povećanu otpornost naše ekonomije na potrese iz međunarodnog okruženja, kao rezultat odgovornog vođenja ekonomske politike u prethodnim godinama i adekvatnog odgovora na aktuelnu globalnu krizu. O tome govori i činjenica da je Srbija uspela da očuva kreditni rejting i tokom pandemije, što je jasno priznanje uspeha Vladi i Narodnoj banci Srbije na očuvanju makroekonomske i finansijske stabilnosti Srbije i povoljnih izgleda za privredni rast.

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će biti doneta odluka o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 12. novembra.

Izvor: Vebsajt Narodna banka Srbije, 08.10.2020.
Naslov: Redakcija