Zastava Bosne i Hercegovine

MINISTARSTVO FINANSIJA: Budžetski deficit 39,6 milijardi dinara


Deficit republičkog budžeta od januara do jula iznosio je 39,6 milijardi dinara.

Prema podacima Ministarstva finansija, prihodi su bili 844,8 milijardi dinara, a rashodi su iznosili 884,4 milijarde. U julu je ostvaren je suficit u iznosu od 35,9 milijardi dinara. U tom periodu su naplaćeni prihodi u iznosu od 148,7 milijardi dinara, od čega su poreski prihodi iznosili 133,3 milijarde.

Najveći deo poreskih prihoda odnosi se na uplatu PDV-a u iznosu od 61,5 milijardi dinara, na uplatu akciza u iznosu od 43,7 milijardi i poreza na dobit od 14,4 milijarde dinara. Neporeski prihodi su iznosili 14,8 milijardi dinara, a priliv donacija 0,6 milijardi. Rashodi su bili 112,8 milijardi dinara.

Izdaci za zaposlene su u julu iznosili 27,3 milijarde dinara, subvencije su isplaćene u iznosu od 12,1 milijardi, kapitalni izdaci 20,1 milijardi dinara, a transferi fondovima PIO, RFZO, NSZ i SOVO 10,9 milijardi dinara.

Na nivou opšte države je u periodu januar-jul ostvaren fiskalni deficit od šest milijardi dinara i primarni fiskalni suficit od 73,1 milijardi dinara. Prema revidiranom planu izvršenja budžeta opšte države, za ovaj period je planiran fiskalni deficit u iznosu od 186 milijardi dinara.

Izvor: Vebsajt Novosti, B.C., 06.09.2021.
Naslov: Redakcija