Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O PRIVREMENIM MERAMA ZA BANKE RADI UBLAŽAVANJA POSLEDICA PANDEMIJE COVID-19 U CILJU OČUVANJA STABILNOSTI FINANSIJSKOG SISTEMA: Banke će početi da naplaćuju kredite krajem septembra i početkom oktobra, u zavisnosti od datuma dospeća mesečne rate, a dužnici će istovremeno dobiti i nove cenovnike


Moratorijum na otplatu kredita lagano ističe. Banke će početi da naplaćuju kredite krajem septembra i početkom oktobra, u zavisnosti od datuma dospeća mesečne rate, a dužnici će istovremeno dobiti i nove cenovnike.

Svi koji su prihvatili i prvi i drugi moratorijum na otplatu kredita, moraće da se pomire s činjenicom da će im novi mesečni ceh biti veći i za hiljadu dinara nego pre marta kada je na snagu stupila mogućnost stopiranja otplate zajmova.

Praktično, ako za stambeni kredit plaćate mesečnu ratu od 300 evra i ako vam je do kraja otplate ostalo još 10 godina, mesečni trošak sada će vam biti veći za ukupno 750 dinara i to po dva osnova: 300 dinara više po osnovu drugog moratorijuma i 450 dinara po osnovu moratorijuma u aprilu, maju i junu.

Takođe, ako uz stambeni kredit imate i keš kredit od 500.000 dinara očekujte dodatni trošak od oko 500 dinara, i to : 310 dinara po osnovu prvog, tromesečnog moratorijuma i 200 dinara više po osnovu moratorijuma u avgustu i septembru.

Da su građani svesni novog troška pokazala je i zvanična statistika UBS po kojoj je prvu mogućnost stopiranja rata iskoristilo više od 94 odsto građana koji imaju kredit, a drugi moratorijum 82 odsto.

Oni koji su izabrali zastoj u otplati drugog moratorijuma imaju tri opcije nakon oktobra. Prva opcija je da se redovna kamata linearno rasporedi na ostatak duga, a da se vremenski period kredita produži za 60 dana. Prvi moratorijum produžava otplatu za 90 dana. Druga opcija je da građani plate samo kamatu, a da se za 60, odnosno 90 dana, produži kredit. I treća opcija je da se plati sve odjednom, a o čemu informaciju možete dobiti u banci.

Izvor: Vebsajt Blic, 07.09.2020.
Naslov: Redakcija