Zastava Bosne i Hercegovine

SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE NA NOVOM PORTALU JAVNIH NABAVKI: Paragraf organizuje vebinar za naručioce, 6. oktobra 2020. godine


Kompanija Paragraf organizuje vebinar - prikaz najvažnijih obaveza i aktivnosti naručilaca u postupku javne nabavke u skladu sa novim Zakonom o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 91/2019), podzakonskim aktima "Sl. glasnik RS", br. 93/2020 koji su u primeni od 1.7.2020. godine i stavovima nadležnih organa, 6. oktobra 2020. godine.

Predavanja su kombinovana sa uporednim - praktičnim prikazima primera rada na novom Portalu javnih nabavki.

Vebinar je namenjen pravnicima, ekonomistima, i ostalim zaposlenima na poslovima javnih nabavki kod naručioca, koji žele da se dodatno usavrše za obavljanje poslova javnih nabavki, odnosno da svoje znanje unaprede u skladu sa odredbama novih propisa i stavovima zauzetim u praksi nadležnih organa, kroz praktičan rad na Portalu javnih nabavki.

Teme vebinara:

  • Specifičnosti sprovođenja pojedinih postupaka na Portalu javnih nabavki
    • Postupak sa ciljem zaključenja okvirnog sporazuma
    • Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
  • Sačinjavanje konkursne dokumentacije (kriterijumi, obrasci i drugi dokumenti)
  • Izvršenje i izmene ugovora - nove mogućnosti i obaveze naručioca

Predavači su stručni konsultanti, članovi radne grupe za izradu Nacrta zakona, i urednici stručnih časopisa.

Detaljne informacije o vebinaru (teme, prijavu, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) preuzmite na stranici "Sprovođenje postupka javne nabavke na novom Portalu javnih nabavki".

Izvor: Redakcija, 08.09.2020.