Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA: Formirana radna grupa za uvođenje informatike kao obaveznog predmeta od prvog do četvrtog razreda osnovne škole


Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja formiralo je radnu grupu za uvođenje informatike kao obaveznog predmeta u prvi ciklus osnovnog obrazovanja. Ona podrazumeva izradu stručnog predloga za pripremu plana i programa nastave i učenje, saglasno Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakoni i 10/2019).

Uvođenjem jednog časa informatike nedeljno deca bi trebalo da nauče da koriste računare za učenje, međusobnu komunikaciju i saradnju, samostalno korišćenje udžbenika, ali i da ih koriste bezbedno. Uvođenje informatike u nižim razredima osnovne škole je osnov i za dalji ciklus učenja od petog do osmog razreda.

Ovo je u skladu sa očekivanjima roditelja da deca nauče informatiku, ali predstavlja i podršku učiteljima da najmlađi nauče da povezuju sadržaje različitih predmeta što će im olakšati dalje školovanje.

Radna grupa ima zadatak da osmisli program do kraja 2019. godine.

Izvor: Vebsajt Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 05.09.2019.
Naslov: Redakcija