Zastava Bosne i Hercegovine

SRBIJA DA USKLADI SISTEME KAKO BI SE MOGLA PRIKLJUČITI EURODAC-U


Države Zapadnog Balkana ne mogu pristupiti podacima Eurodac-a ili čuvati podatke u tom sistemu, pre nego što postanu država članica. Međutim, kao zemlja kandidat, Srbija mora da uskladi svoje pravne, operativne i tehničke sisteme kako bi se na kraju mogla priključiti Eurodac-u, navodi se u pisanom odgovoru komesara za proširenje i susedsku politiku EU Olivera Varheljija na poslaničko pitanje.

"Usklađivanje pravnog okvira sa propisima Dablina i Eurodac-a, pomenutim u Strategiji Ministarstva unutrašnjih poslova, ne uključuje operativnu vezu sa bazom podataka Eurodac", naveo je Varhelji, odgovarajući na pitanje koje je postavio poslanik levice Özlem Demirel.

Demirel se pozvao na dokument pod nazivom "Strategija razvoja Ministarstva unutrašnjih poslova od 2018. do 2023. "koji je Republika Srbija izradila 2020. godine citirajući iz njega deo koji govori da će Srbija" dve godine pre ulaska u EU uneti odredbe propisa iz Dablina i Eurodac-a u svoje zakonodavstvo, tražeći pravni osnov za uključivanje Srbije i drugih balkanskih država u taj sistem pre pristupanja EU.

"Interoperabilni sistemi za biometrijsku registraciju migranata deo su šire pravne tekovine EU o migracijama i upravljanju granicama koje zemlje kandidati moraju uskladiti kako bi se pripremile za pristupanje EU", zaključio je Varhelji.

Eurodac je baza podataka EU koja sadrži otiske prstiju svih tražilaca azila u nekoj od država članica, kao i otiske prstiju osoba koje su uhapšene prilikom nelegalnog pokušaja prelaska graničnih prelaza.

Izvor: Vebsajt N1, Nikola Radišić, 04.08.2021.
Naslov: Redakcija