Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PORESKOJ UPRAVI SRBIJE DO SADA PODNETO VIŠE OD 11 MILIONA ELEKTRONSKIH PRIJAVA POREZA


Poreskoj upravi Srbije je do sada podneto više od 11 miliona elektronskih poreskih prijava, objavila je ta služba. Od toga je 10,8 miliona elektronskih prijava podneto u poslednje tri godine, kada je za većinu poreskih prijava uvedena obaveza elektronskog podnošenja.

Mesečno se u poslednjih šest meseci u proseku podnese oko 430.000 elektronskih poreskih prijava. Od ukupnog broja prijava putem portala e-POREZI najviše je podneto pojedinačnih poreskih prijava o obračunatim porezima i doprinosima, PDV prijava i poreskih prijava za porez na dobit pravnih lica.

Kako je navela Poreska uprava, 95% poreskih prihoda koje administrira ta služba je pokriveno elektronskim servisima za podnošenje poreskih prijava, dok će servisi za preostale poreske prijave biti aktivirani u narednom periodu.

Poreski obveznici za pristup elektronskim servisima na portalu e-POREZI koriste kvalifikovane elektronske sertifikate, jedan od najsavremenijih i najsigurnijih načina zaštite u elektronskoj komunikaciji.

- Stalnim unapređenjem elektronske komunikacije poreskih obveznika sa Poreskom upravom posredstvom elektronskih servisa e-POREZI, omogućeno je lakše, brže i jednostavnije ispunjavanje poreskih obaveza, kao i smanjenje troškova u postupku podnošenja poreskih prijava - istakla je Poreska uprava.

Na portalu e-POREZI trenutno funkcionišu elektronski servisi za podnošenje 13 poreskih prijava.

Izvor: Portal E-kapija, 08.08.2016.