Zastava Bosne i Hercegovine

POTPISAN POSEBNI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENE U USTANOVAMA PREDŠKOLSKOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE: Predviđeno više dana godišnjeg odmora, plaćenog odsustva, pravo na jubilarnu nagradu i solidarna davanja


Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević i predsednici reprezentativnih sindikata potpisali su Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave.

Ministar Šarčević je posle potpisivanja Posebnog kolektivnog ugovora naveo je da su potpisivanjem PKU regulisana i unapređena prva i status zaposlenih u predškolskim ustanovama.

 Ovim Posebnim kolektivnim ugovorom unapredili smo prava zaposlenih u predškolskim ustanovama. Dogradili smo odredbe koje se odnose na rad zaposlenih u doba pandemije, regulisali i druga pitanja u vezi sa zaštitom zaposlenih, kao i uslovima rada sindikata, rekao je ministar Šarčević.

Sporazum su potpisali predsednica Samostalnog sindikat predškolskog vaspitanja i obrazovanja Srbije Bosiljka Jovanović, predsednica Sindikata obrazovanja Srbije Valentina Ilić i predsednik Granskog sindikata prosvetnih radnika Srbije "Nezavisnost" Tomislav Živanović.

Predstavnici sindikata istakli su značaj potpisivanja ovog Posebnog kolektivnog ugovora. Predsednica Samostalnog sindikat predškolskog vaspitanja i obrazovanja Srbije Bosiljka Jovanović ocenila je da je PKU i aneks prethodnog Ugovora, jako važan i da će zaposleni u predškolskim ustanovama dobiti nova prava, koja do sada, nezasluženo nisu imali.

Dobili smo više dana godišnjeg odmora, solidarna davanja, više plaćenog odsustva, pravo na jubilarnu nagradu i neka druga sitnija prava koja su do sada imali naši osnivači - jedinice lokalne samouprave, a zaposleni u predškolskim ustanova su neopravdano bili diskriminisani, navela je Jovanović.

Predsednica Sindikata obrazovanja Srbije Valentina Ilić navela je da je potpisivanje PKU veoma značajno za zaposlene u predškolskim ustanovama.

 Samo pre tri godine Posebni ugovor nije ni postojao. Ovaj PKU je ušao u sistem prava koje imaju i svi ostali zaposleni u obrazovanju. Predškolske ustanove su ovim zaokružile svoju ulogu u obrazovnom sistemu zemlje, navela je Ilić.

Predsednik GSPRS "Nezavisnost" Tomislav Živanović je rekao da je mnogo toga urađeno u oblasti predškolskog obrazovanja i dodao da u trenutku kada je postao predsednik sindikata nije postojao ni zakon koji reguliše ovu oblast.

Dobro je da smo na centralnom nivou regulisali prava zaposlenih u predškolskim ustanovama, jer su prava bila različita od lokalne samouprave do lokalne samouprave. Potpisivanje PKU je korisno za kompletan sistem, zaključio je Živanović.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 03.07.2020.
Naslov: Redakcija