Zastava Bosne i Hercegovine

OPOREZIVANJE PRIHODA NEREZIDENTNIH PRAVNIH LICA POREZOM PO ODBITKU I UTVRĐIVANJE OSNOVICE ZA PDV PO OSNOVU PRIMLJENIH USLUGA IZ INOSTRANSTVA: Paragraf organizuje vebinar 11. avgusta 2020. godine


Kompanija Paragraf organizuje vebinar "Oporezivanje prihoda nerezidentnih pravnih lica porezom po odbitku i utvrđivanje osnovice za PDV po osnovu primljenih usluga iz inostranstva". Vebinar će biti održan 11. avgusta 2020. godine.

U poslovanju sa stranim privrednim subjektima javljaju se dva najčešća poreska pitanja:

  • da li po osnovu isplate prihoda domaći privredni subjekt ima obavezu da obračuna i plati porez po odbitku;
  • da li treba da se internim putem obračuna PDV, i ako treba, u kom poreskom periodu nastaje obaveza i na koju osnovicu se obračunava PDV.

S tim u vezi, tema vebinara jesu pravila kojima se uređuje oporezivanje prihoda nerezidentnih pravnih lica porezom po odbitku (čl. 40 i 40a Zakona o porezu na dobit pravnih lica), kao i primena ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.

Druga, povezana tema, jesu pravila za interni obračun PDV i česta pitanja koja se tim povodom javljaju u praksi (utvrđivanje mesta prometa usluga, nastanak obaveze za PDV, utvrđivanje osnovice).

Vebinar je namenjen računovođama, poreskim savetnicima, finansijskim direktorima, kao i svim licima koja posluju sa inostranstvom i koja u svom poslovanju primenjuju pravila o porezu na dobit po odbitku i pravila vezana za primenu Zakona o porezu na dodatu vrednost.

Pored opštih pravila, na vebinaru će biti reči o specifičnim i čestim pitanjima i nedoumicama koja se pojavljuju u praksi. S tim u vezi, učesnici koji nemaju mnogo iskustva steći će osnovna i sistemska znanja vezana za predmetna pravila, dok će ostali učesnici moći da prodube i obogate svoje postojeće znanje.

Teme vebinara:

  • Porez na dobit po odbitku - opšta pravila
  • Prihodi nerezidentnih pravnih lica koji podležu oporezivanju (dividende, autorske naknade, kamate, zakup, usluge)
  • Uslovi za primenu ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja
  • Obračunavanje PDV internim putem (mesto prometa, nastanak obaveze, utvrđivanje osnovice, pravo na odbitak prethodnog poreza)

Predavači:

  • Aleksandar Milanović, glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"
  • Olica Pješčić, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"

Detaljne informacije o vebinaru (teme, prijavu, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) preuzmite na stranici "Oporezivanje prihoda nerezidentnih pravnih lica porezom po odbitku i utvrđivanje osnovice za PDV po osnovu primljenih usluga iz inostranstva".

 

Izvor: Redakcija, 08.07.2020.