Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O AKCIZAMA: Počela primena novog načina obračunavanja i plaćanja akcize na jaka alkoholna pića


To znači da će biti izjednačen poreski tretman svih jakih alkoholnih pića, što je utvrđeno izmenom Zakona o akcizama ("Sl. glasnik RS", br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 6/2012 - usklađeni din. izn., 43/2012 - odluka, 76/2012 - odluka, 93/2012, 119/2012, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 4/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 4/2015 - usklađeni din. izn., 5/2015 - usklađeni din. izn., 55/2015, 103/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 - usklađeni din. izn., 18/2018 - usklađeni din. izn., 30/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 5/2020 - usklađeni din. izn., 7/2020 - izm. usklađenih din. izn., 78/2020 - izm. usklađenih din. izn., 153/2020, 11/2021 - usklađeni din. izn. i 53/2021), a koja je doneta radi postepene harmonizacije sa akciznom politikom i standardima Evropske unije.

Bez obzira da li je jako alkoholno piće proizvedeno od voća ili žitarica, zakon tu kategoriju sada prepoznaje kao jedinstvenu.

Kako se precizira u saopštenju Uprave carina, prema propisima EU, akciza na jaka alkoholna pića utvrđuje se nezavisno od sirovina od kojih se proizvode i oporezuje se prema sadržanom procentu čistog alkohola merenog na temperaturi od 200S u tom gotovom proizvodu, čime se vrši izjednačavanje poreskog tretmana svih jakih alkoholnih pića.

Akciza na jaka alkoholna pića ne obračunava se i ne plaća u dinarskom iznosu po litru alkoholnog pića, već se plaća u iznosu od 46.250 dinara po hektolitru čistog alkohola merenog na temperaturi od 200S, a obračunava se tako što se iznos akcize množi sa ukupnom zapreminom čistog alkohola izraženog u hektolitru.

Akciza se na pića koja nemaju veliki udeo alkohola i dalje plaća po litri, tako da za niskoalkoholna pića iznosi 23,14 dinara po litri, a za pivo 26,44 dinara po litri.

Inače, izmenom Zakona o akcizama predviđena je jedna akcizna kategorija za sva jaka alkoholna pića, umesto dosadašnjeg rešenja koje je predviđalo tri kategorije.

Izvor: Vebsajt Novosti, B. Ca., 04.06.2021.
Naslov: Redakcija