Zastava Bosne i Hercegovine

IZDAVANJE ČEKOVA „BEZ POKRIĆA“ MOŽE SKUPO DA KOŠTA: Prosečna kamata na ulazak u nedozvoljeni „minus“ iznosi i do 50%


Čekovi, iako veterani među bankarskim proizvodima, koji se i dalje rado koriste, mogu da izazovu velike neprilike svojim vlasnicima.

Ako zaborave da su pisali čekove, a na računu ne obezbede sredstva za pokriće, platiće i kamatu za svaki naredni dan koji protekne bez dovoljno para na računu.

Samo izdavanje čekova, banke naplaćuju od 15 do 50 dinara po čeku, a pojedine zaračunavaju i "ležarinu" pa svaki neupotrebljeni ček može mesečno da košta i do 30 dinara. U slučaju da budu ukradeni, izgubljeni, ili uništeni, vlasnik mora da ih oglasi nevažećim u službenom glasniku što košta 366 dinara po čeku, a potvrdu o tome odnese banci.

Poništeni su tek posle sudske pravosnažne odluke. Najskuplja je, međutim, varijanta ako se ček pusti, a vlasnik računa ostane bez primanja, pa bude naplaćena zatezna kamata za svaki "nepokriveni" dan.

Dešavalo se da zbog zaboravljenog čeka kamata poraste i nekoliko desetina pa i stotina hiljada dinara, a vlasnici shvate da su nekada "pustili" ček, kada dug već stigne do uterivača. Zato u Narodnoj banci Srbije kažu da klijenti banaka koji žele da plaćaju na ovaj način, treba da vode strogu evidenciju kada ispisuju čekove.

- Ako je izdat ček, a u momentu podnošenja na isplatu nije obezbeđeno pokriće, klijent će biti dužan da banci plati kamatu za svaki naredni dan do momenta kada izdavalac čeka obezbedi pokriće na računu u banci - objašnjavaju u NBS.

U Udruženju banaka dodaju da tada zapravo klijent neovlašćeno koristi sredstva banke i zato ulazi u zonu nedozvoljenog prekoračenja po tekućem računu za šta banke naplaćuju jako visoke kaznene kamate. Takvi klijenti, po pravilu, kod banaka više nemaju mogućnosti da uzimaju čekove jer se smatraju nesolventnim. Poslednji podaci pokazuju da je 27,69 odsto prosečna godišnja kamata na "crveni" minus, u nejvećem broju ustanova je između 25 i 40 procenata, dok ima i banaka sa "penalima" i iznad 50 odsto!

- Banka kada izdaje čekove ujedno i garantuje da će on biti isplaćen bez obzira na to da li klijent na svom računu ima ili nema raspoloživa sredstva - kađu u UBS.

- To svojstvo čeka je i njegov glavni adut kod trgovaca i zato je on tako poželjno sredstvo plaćanja.

NI poništavanje čeka, odnosno amortizacija nije tako jednostavan proces - kažu u centralnoj banci. - U praksi smo nailazili na slučajeve da su građani proglašavali čekove nevažećim preko "Službenog glasnika", što nije dovoljno, jer će banka otpisati čekove tek nakon sudskog rešenja o amortizaciji čeka nadležnog suda.

Limiti od minimum 200, a maksimum 5.000 dinara važe od 1. januara 2008. godine. Prosečan iznos realizovanog čeka prošle godine iznosio je oko 4.700 dinara, a broj realizovanih čekova je u blagom opadanju u periodu između 2015. i 2020. godine.

Izvor: Vebsajt Novosti, B. Caranović, 03.06.2021.
Naslov: Redakcija