Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM: Pun mesečni iznos naknade za vreme porodiljskog odsustva ne može biti manji od minimalne zarade


Vlada Srbije usvojila je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, koji bi uskoro trebalo da se nađe u skupštinskoj proceduri.

Najvažnija izmena u odnosu na trenutno važeći propis tiče se odredbe po kojoj pun mesečni iznos naknade zarade porodilja, odnosno plate za vreme porodiljskog odsustva, ne može biti manji od minimalne zarade utvrđene na dan početka ostvarivanja tog prava. Dakle, prema novom zakonskom rešenju, porodilje više ne mogu primati naknadu manju od "minimalca" koji je bio utvrđen pre početka porodiljskog odsustva, a koji je za ovu godinu oko 32.000 dinara.

Ovo je bio jedan od većih problema porodilja, kojima su poslodavci često, po odlasku na odsustvo, uplaćivali iznose niže od najniže propisane zarade.

Izmene zakona znače da će svaka zaposlena žena za vreme porodiljskog odsustva, koje traje od dana njegovog otpočinjanja, 28 dana pre termina za porođaj do tri meseca života deteta, ostvarivati naknadu zarade u visini minimalne zarade utvrđene na dan otpočinjanja odsustva, navodi se u saopštenju vlade.

Ostale naknade po osnovu rođenja, nege deteta i posebne nege deteta, može ostvariti i majka koja je u periodu od 18 meseci pre rođenja deteta bila poljoprivredni osiguranik.

Među novostima koje donose izmene Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom su i brisanje odredbe kojom nije bilo moguće istovremeno korišćenje prava na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta i dodatka za pomoć i negu koje dete ima po osnovu invaliditeta.

Novim propisom roditelji ova prava mogu koristiti istovremeno, odnosno kumulativno.

"Od 1. januara 2022. godine zaposlene žene, žene koje samostalno obavljaju delatnost ili su angažovane po osnovu fleksibilnih oblika rada, a ostvaruju prihode koji su veći od tri prosečne zarade u Republici Srbiji, moći će da ostvare naknadu zarade i ostale naknade u visini do pet prosečnih plata u Srbiji na dan otpočinjanja odsustva", navode iz Vlade Srbije.

Manje od 32.000 dinara svakoj trećoj porodilji.

Udruženje "Mame su zakon" ocenilo je da je odlukom Vlade Srbije o izmenama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ostvarena pobeda i očekuje da se Predlog zakona uskoro nađe u skupštinskoj proceduri, sa stupanjem na snagu od 1. jula.

Pošto Predlog uđe u skupštinsku proceduru, Udruženje će uputiti amandmane kako bi se obezbedio garantovani minimalac za sve one koji tokom perioda nege deteta ostvaruju naknade manje od ovog iznosa. Tražiće i smanjenje broja meseci koji ulaze u obračun naknade sa 18 na 12, kao i izjednačavanje prava preduzetnica sa drugim porodiljama.

Kako je pre nekoliko dana rečeno iz Udruženja, jedna trećina porodilja trenutno prima naknadu manju od minimalne zarade u Srbiji.

Izvor: Vebsajt Blic, Marko Andrejić, 07.06.2021.
Naslov: Redakcija