Zastava Bosne i Hercegovine

UNAPREĐENJE ZAKONODAVNOG OKVIRA U OBLASTI ZAŠTITE DECE ŽRTAVA NASILJA


Ministarstvo pravde saopštilo je, povodom Međunarodnog dana dece žrtava nasilja, da su deca temelj razvoja svake države i njenog daljeg napretka.

Deca moraju da budu u centru pažnje celog društva, bez obzira na to da li je reč o njihovom obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti, a posebno kada je u pitanju sprečavanje nasilja nad decom ili bilo kog drugog oblika diskriminacije.

Ministarstvo podseća na to da je pre tačno tri godine počela primena Zakona o sprečavanju nasilja u porodici ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016 - dalje: Zakon), čime je normativni okvir za suzbijanje porodičnog nasilja značajno unapređen.

Usvajanje ovog Zakona je vrlo značajno i sa aspekta zaštite dece, jer štiteći porodicu pruža se i zaštita deci, koja su vrlo često bilo direktno ili indirektno izložena nasilju.

Ovim Zakonom je predviđena i obavezna intersektorska saradnja za niz krivičnih dela kojima su najčešće pogođena deca, čime se njima, kao najranjivijoj kategoriji žrtava, pruža dodatna zaštita.

Od početka primene Zakona do aprila 2020. godine razmotreno je više od 140.000 slučajeva nasilja u porodici, usvojeno više od 50.000 hitnih mera i izrađeno više od 42.000 individualnih planova zaštite.

Od septembra 2018. godine evidentira se i broj produženih hitnih mera radi zaštite maloletnih lica. U tom periodu evidentirano je 1.715 dece za koje su nadležni organi utvrdili da su žrtve nasilja ili da im preti neposredna opasnost od nasilja u porodici.

Ministarstvo ukazuje na to da se očekuje da uskoro bude usvojena nova nacionalna strategija za ostvarivanje prava žrtava i svedoka krivičnih dela u Srbiji za period 2019–2025. godine, sa pratećim akcionim planom, koja prepoznaje decu kao posebno ranjivu grupu i predviđa niz mera usmerenih ka unapređenju položaja dece žrtava i svedoka.

Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018), čija je primena počela 1. oktobra 2019. godine, deca su definisana kao posebno osetljiva kategorija za koju je predviđena besplatna pravna pomoć.

Prema tom zakonu, deca ostvaruju pravo na besplatnu pravnu pomoć bez dodatne dokumentacije u svim postupcima koji se odnose na njih.

Izvor: Vebsajt Vlade, 04.06.2020.
Naslov: Redakcija