Zastava Bosne i Hercegovine

67. SEDNICA HS KOMITETA


U periodu od 12. do 30. aprila 2021. godine se održava 67. sednica HS komiteta Svetske carinske organizacije (SCO).

Zbog pandemije izazvane virusom COVID-19 i ova sednica se održava u mešanom formatu: jedan deo online - video zasedanje pomoću KUDO aplikacije, a drugi deo zasnovan na dokumentima (dokumentarna faza) na CLICK! platformi, sličan onom korišćenom za 66. sednicu sednica HS komiteta.

Ovo zasedanje je od značaja jer raspravlja veliki broj tačaka u vezi sa svrstavanjem određene robe, koje su pomerene ili nisu završene na prethodnim sednicama (64. i 65. sednica HS komieta) - 32 proizvoda, kao i neka nova pitanja u vezi sa svrstavanjem sa 66. i ove sednice HS komiteta - 13 proizvoda.

Takođe se očekuje završetak izrade Kometara HS 2022 (HS Exlanatory Notes - HS EN), čiji je predlog izmena i dopuna za neke odeljke/glave/tarifne brojeve/tarifne podbrojeve pripremljen na 58. sednici Review podkomiteta.

Posebna pažnja je na ponovnom razmatranju odluka sa 66. sednice HS komiteta na koje su neke članice stavile prigovor (određeni dodaci ishrani, uređaja/satova za trčanje koji imaju mogućnost praćenja pulsa, sterilizatora koji radi na bazi formaldehida i radio frekventne opreme (generator i mrežni uređaj)).

Sednici prethodi Radna grupa (Harmonized System Committee Presessional Working Party) za pripremu teksta odluka sa 64. sednice HS komiteta za objavljivanje u Zborniku/Zbirci odluka SCO (Compendium), koje su važne za unapređenje rada carinskih administracija i poslovne zajednice (8. i 9. april 2021.), koje se odnose na propolis, desert od mlečne čokolade, tri preparata u obliku zrnaca, porizvod od duvana, dve vrste duvanskih rebara, tečni naftni gas (TNG), staklenu ploču, dve toplovaljane čelične ploče od nelegiranog čelika, dva tipa isprepletanog čeličnog kabla (sajla), spoljašnju jedinicu za HVAC sistem, sistem za filtriranje vode za piće sa trenutnim zagrevanjem i rashlađivanjem, postojana oksidna gorivna ćelija, barkod čitač, mikro hibridno električno vozilo, pokretnu demontažnu kamp - kućica, motorni leteći čamac na naduvavanje, komplet za hitne slučajeve za motorna vozila, dva modela aparata za online analizu rastvorenog gasa, kućište jednofaznog električnog pametnog brojila od plastične mase i antistres figure od poliuretana.

Zvanični tekst svih odluka donetih na 64. sednici HS komiteta objavljen je na sajtu SCO u junu 2020. godine, a u Republici Srbiji u "Službenom glasniku RS" broj 82/20 od 6. juna 2020. godine.

Takođe, zbog formata u kojem se odvija 66. sednica HS komiteta, konačna verzija izveštaja sa finalnim tekstom svih usvojenih dokumenata biće objavljen na sajtu SCO tek 31. maja 2021. godine.

Izvor: Redakcija, Nadica Pantović, 08.04.2021.