Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA: Do kraja 2021. godine biće dostupno nekoliko desetina inovativnih lekova


Republički fond zdravstvenog osiguranja (RFZO) je u 2021. godini obezbedio značajna sredstva, čak 5,8 milijardi dinara za stavljanje inovativnih terapija na Listu lekova.

"Zahvaljujući tome, možemo očekivati da do kraja godine nekoliko desetina inovativnih lekova postane dostupno našim osiguranicima, što bi bio rezultat kakav nikada ranije nismo imali. Da nije bilo pandemije, verujem da bi već u prošloj godini, kada smo po prvi put u novijoj istoriji na raspolaganju imali značajna sredstva namenjena za proširenje Liste inovativnim terapijama, naši osiguranici dobili najefikasnije lekove koje medicina danas može da ponudi", objašnjava Bojan Trkulja direktor Udruženja proizvođača inovativnih lekova Inovia i dodaje je zahvaljujući RFZO i podršci Ministarstva finansija napravljen petogodišnji plan investiranja u inovativne lekove pa je ostatak sredstava koja nisu mogla da budu potrošena u 2020. prenesen u ovu godinu.

Konačnu odluku o tome koji inovativni lekovi će se naći na novoj Listi donose stručna tela - Republičke stručne komisije koje su formirane prema terapijskim oblastima i daju svoju preporuku i Centralna komisija za lekove (CKL) koja na osnovu dobijenih preporuka donosi konačnu odluku.

"U ovom trenutku, za više od 50 inovativnih lekova iz praktično svih terapijskih oblasti je podnet zahtev za stavljanje na Listu i očekujemo da će se CKL vrlo brzo izjasniti i izabrati terapijske oblasti koje će biti prioritet u 2021. godini. Važno je da se to što pre uradi zbog toga što je proces pripreme Liste lekova izuzetno složen i zahteva određen vremenski period, a čak i kada se okonča dodatno vreme prođe dok se organizuju centralizovane javne nabavke. Tek kada i to bude završeno lek fizički stiže u bolnice i apoteke, a budući da smo na početku aprila, uz najbolje napore bi lekovi sa nove Liste mogli da stignu do pacijenata tokom leta", kaže Trkulja.

"Savremena medicina se danas u velikoj meri bazira na ovim lekovima i zbog toga je neophodno da i u našoj zemlji inovativne terapije što pre postanu standard u lečenju. Ako znamo da je zdravstvo danas prepoznato kao jedan od prioriteta naše države verujem da će i inovativni lekovi već od ove godine biti mnogo više prisutni nego što je to u prošlosti bio slučaj", objašnjava direktor proizvođača inovativnih lekova Inovia.

Izvor: Vebsajt Danas, 06.04.2021.
Naslov: Redakcija