Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O ODREĐIVANJU DELATNOSTI KOD ČIJEG OBAVLJANJA NE POSTOJI OBAVEZA EVIDENTIRANJA PROMETA NA MALO PREKO ELEKTRONSKOG FISKALNOG UREĐAJA: Od 2022. godine obaveza fiskalnog uređaja biće uvedena za veći broj privrednika


Fiskalni račun i to preko elektronskog fiskalnog uređaja, kako stvari sada stoje, od naredne godine bi trebalo da izdaju i moleri, električari, razni majstori, fotografi, sajdžije, obućari, pa i kinematografi, železničari, frizeri i kozmetičari.

Vlada je nedavno usvojila novi spisak delatnosti koje su oslobođene izdavanja fiskalnih računa i on je znatno kraći od prethodnog. Fiskalizacija, međutim, i dalje zaobilazi taksiste, advokate, javni poštanski servis, veterinare...

Od 1. januara sledeće godine počinje i obaveza korišćenja onlajn fiskalnih uređaja. Na stalnoj vezi sa poreznicima i dalje neće morati da budu prodavci na pijacama, doduše pojedini, preduzeća koja građanima izdaju račune na osnovu potrošnje preko mernih instrumenata, a to su oni koji nas snabdevaju grejanjem, gasom, obračunavaju telefon, utrošenu električnu energiju i vodu.

- Među većim novinama koje donosi Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021) je da će se evidentirati ostvaren promet, ali i primljeni avansi, što dosad nije bio slučaj- objašnjava poreski savetnik Aleksandar Vasić. - Spisak delatnosti koje ne moraju da imaju fiskalne kase je zaista značajno kraći. Intencija je, rekao bih, da se uključe sve delatnosti koje imaju komercijalni karakter. Novina je da će biti evidentirana i prodaja preko automata koji prodaju sokove i kafe, a isto važi i samouslužne perionice automobila. Ranije su bili oslobođeni svi pijačni prodavci, a sada je formulacija drugačija. Oslobođeni su prodavci na tezgama koji prodaju sopstvene proizvode, ali ne i preprodavci. Obavezu će imati i komercijalne kurirske službe, škole stranih jezika, baleta, slikanja. Dosad je bila izuzeta i velika grupa preduzetnika paušalaca. Tu su popravke električnih uređaja, kompjutera, ugradnja prozora, a tu su najbrojniji verovatno frizeri i kozmetičari.

Od prvog dana naredne godine fiskalizacija će se obavljati onlajn. Poreznici će u realnom vremenu moći da prate promet usluga i robe.

- Privrednici bi trebalo da imaju veći izbor uređaja koji će moći da koriste. To će biti trošak za privredu, ali je Ministarstvo finansija najavilo i značajna sredstva kojim će subvencionisati njihovu nabavku - napominje Vasić.

- Činjenica je da više neće biti papirnih evidencija i štampanja izveštaja. To je bilo i finansijsko i administrativno opterećenje. Svako kašnjenje u štampanju je stvaralo problem.

Vlada je donela i Uredbu o obliku i sadržaju registra elemenata elektronskih fiskalnih uređaja, vrstama elektronskih fiskalnih uređaja, načinu njihovog korišćenja i odobravanja, automatskoj obustavi rada elektronskog fiskalnog uređaja, pojedinostima alternativnog pristupa stalnoj internet vezi i načinu uvida u podatke dostavljene Poreskoj upravi ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021), koja propisuje uslove koje moraju da ispune budući elektronski fiskalni uređaji. U propisu se kaže da je to hardversko ili softversko rešenje, koje se sastoji od jednog procesora fiskalnih računa i jednog ili više elektronskih sistema za izdavanje računa. Mora da ih odobri Poreska uprava.

Ovi uređaji primaju, evidentiraju, analiziraju i čuvaju podatke o svakoj transakciji. Obračunavaju iznos poreza, pripremaju fiskalne podatke i prenose ih u Sistem za upravljanje fiskalizacijom. Sastavljaju račun i izdaju ga kupcu.

Izvor: Vebsajt Novosti, S. Bulatović, 06.04.2021.
Naslov: Redakcija