Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT STRATEGIJE VASPITANJA I OBRAZOVANJA DO 2030. GODINE: U planu standardizacija testova čime će se prevazići neujednačenost maturskih ispita, kao i osnivanje državne onlajn osnovne škole i gimnazije


Uvođenje državne mature treba da obezbedi veću pravednost i jednakost svih učenika koji stiču sertifikat o završenoj srednjoj školi ili se kvalifikuju na visokoškolske ustanove, izjavio je danas ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić.

On je naveo da će postojeća neujednačenost maturskih ispita, koja se od škole do škole razlikuje u sadržaju, procedurama sprovođenja i kriterijumima ocenjivanja, biti prevaziđena standardizovanim testovima za celu generaciju učenika.

- Uvođenje državne mature obezbedilo bi efikasnost sistema, transparentnost procesa polaganja, a pre svega pravednost i jednaka prava učenika koji imaju nameru da nastave školovanje na fakuletima i visikom školama - rekao je Ružić na okruglom stolu o Nacrtu Strategije vaspitanja i obrazovanja do 2030.godine.

Dodao je da će državna matura značajno smanjiti troškove učenika i njihovih porodica i povećati šanse za nastavak školovanja.

Nacrtom strategije obrazovanja do 2030. godine predviđeno je uspostavljanje državne onlajn osnovne škole i gimnazije, a Ružić kaže da će se državne online škole obezbediti kvalitet nastavnog procesa u online okruženju u situacijama kada je obustavljen neposredan rad sa učenicima, kakva je situacija sa aktuelnom pandemijom.

Kako je rekao, cilj je da što više dece bude obuhvaćeno predškolskim, osnovnim, obrazovanjem, kao i srednjoškolskim i visokoškolski, kao i da se potrebe privrede i obrazovnog sistema koincidiraju i da se kroz dualno obrazovanje buduće generacije pripreme za sticanje znanja, veština i kompetencija.

Naglasio je da se teži izgradnji prepoznatljivog i modernog sistema koji će biti među sistemima najvišeg ranga u kvalitetu obrazovnih programa, nastavnih aktivnosti, istraživanja i stručnog rada.

Ukazao je da brz napredak tehnologije nameće i brze promene u obrazovanju i stakao da je važno da nastavnici imaju kontinuiranu podršku u razumevanju novih standarda i primeni novih programa nastave i učenja. Kako je rekao, digitalizacija obrazovanja podrazumeva i nastavnika koji je kompetentan za primenu digitalnih tehnologija u nastavi.

Naglasio je da razvoj jezičkih kompetencija dece, učenika i odraslih treba da bude prioritet koji se neguje kroz nastavu svih predmeta i na svim nivoima obrazovanja.

Nacrtom Stategije predviđeno je i formiranje resurs cenatara koji će, kaže Ružić, obezbediti stručnu podršku zaposlenima u obrazovanju koji rade sa decom ometenom u razvoju i povećati dostupnost stručne podrške deci, učenicima i porodicama.

Izvor: Vebsajt Novosti, 08.03.2021.
Naslov: Redakcija