Zastava Bosne i Hercegovine

U PRIPREMI NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU: Biće definisan pravni osnov za uspostavljanje Agencije za plaćanja u skladu sa EU zakonodavstvom. Predviđeno i propisivanje obavezne i potpune dokumentacije prilikom podnošenja zahteva za IPARD podsticaje


Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u skladu sa odredbom člana 77. stav 2. Zakona o državnoj upravi ("Sl. glasnik RS", br. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 i 30/2018 - dr. zakon), kojim je propisano da su ministarstva i posebne organizacije dužni da obaveste javnost putem svoje internet stranice i portala e-uprave o otpočinjanju izrade nacrta zakona, pri čemu objavljuju i osnovne informacije o planiranim rešenjima koja će biti predložena, obaveštava zainteresovanu javnost da se otpočelo sa izradom teksta Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Rešenjem ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede broj 119-01-238/2020-09 od 16.12.2020. godine formirana je Radna grupa sa zadatkom da pripremi tekst Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju, čije usvajanje je planirano u 2021. godini.

Razmenom nota od 26.11.2020. godine između Evropske komisije i Nacionalnog IPA koordinatora stupile su na snagu izmene i dopune Sektorskog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Evropske komisije o mehanizmima primene finansijske pomoći Unije Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć u oblasti podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju (IPARD) i korisnicima IPARD podsticaja omogućeno je avansno plaćanje u iznosu do 50%, što je iniciralo početak rada na izradi Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju. Uvođenje avansnog plaćanja u iznosu do 50% od odobrene vrednosti podsticaja obezbediće IPARD korisnicima značajan iznos finansijskih sredstava za realizaciju odobrene investicije. Osim toga, primena avansnog plaćanja uticaće povoljno na bolju apsorpciju finansijskog doprinosa EU i smanjiće rizik od povraćaja sredstava Evropskoj uniji.

Zaključkom Vlade od 18.10.2018. godine o usvajanju Akcionog plana za preuzimanje, usvajanje i sprovođenje pravnih tekovina EU u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja preuzeta je obaveza uspostavljanja funkcionalne Agencije za plaćanja na način koji propisuje acquis EU za sprovođenje mera Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP).

Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 10/2013 - dr. zakon i 101/2016) obrazovana je Uprava za agrarna plaćanja, odgovorna za sprovođenje mera IPARD programa i sprovođenje podsticaja u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u skladu sa Zakonom o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Sl. glasnik RS", br. 10/2013, 142/2014, 103/2015 i 101/2016). Uredbom o upravljanju programima pretpristupne pomoći EU u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) za period 2014-2020 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019) i Odlukom Vlade RS o određivanju odgovornih lica i tela za upravljanje programima pretpristupne pomoći EU u okviru IPA II za period 2014-2020 ("Sl. glasnik RS", br. 26/2019), Uprava za agrarna plaćanja određena je za IPARD agenciju u Operativnoj strukturi za upravljanje IPARD programom.

Zakonodavstvo EU propisuje da u državama članicama svi zahtevi za isplatu koji su finansirani iz Evropskog poljoprivrednog garancijskog fonda (EAGF) i Evropskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD) budu primljeni, obrađeni, provereni i isplaćeni preko uspostavljene i akreditovane Agencije za plaćanja. Funkcionalna Agencija za plaćanja podrazumeva dovoljan broj adekvatno obučenih zaposlenih lica, uspostavljanje efikasnih procedura i funkcionalnog IT sistema. Takođe, Agencija za plaćanja treba da bude odgovorna i za uspostavljanje i primenu Integrisanog sistema upravljanja i kontrole (IACS), koji se koristiti kao sredstvo upravljanja i kontrole za direktna plaćanja i pojedine mere ruralnog razvoja.

U Republici Srbiji još uvek ne postoji pravni osnov koji definiše formiranje Agencije za plaćanja u skladu sa evropskim propisima kojima se sprovode mere ZPP. Pravni osnov za uspostavljanje Agencije za plaćanja u skladu sa EU zakonodavstvom biće definisan najavljenim Nacrtom zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju.

 Pored navedenog, Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju odnosiće se i na propisivanje obavezne i potpune dokumentacije prilikom podnošenja zahteva za IPARD podsticaje, čime bi se značajno smanjilo vreme obrade zahteva. Takođe, planirano je i bliže definisanje IACS i LPIS sistema za kontrolu plaćanja u poljoprivredi i ruralnom razvoju, definisanje IPARD mere Tehnička pomoć i LEADER mere. Izmene će obuhvatiti i usaglašavanje propisanih rokova za donošenje strateških i planskih dokumenata sa Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 30/2018).

Izvor: Vebsajt Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, 04.02.2021.
Naslov: Redakcija