Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PATENTIMA: Predviđeno je da će lek ili medicinski proizvod, koji je zaštićen sertifikatom o dodatnoj zaštiti, moći da se proizvodi ili skladišti u Srbiji samo za svrhu izvoza pod uslovom da je posebnim oznakama obeleženo pakovanje tog leka ili medicinskog proizvoda


Skupštinski odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku prihvatio je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o patentima, u načelu, koji je usvojila Vlada.

Predlogom zakona predviđeno je da će lek ili medicinski proizvod, koji je zaštićen sertifikatom o dodatnoj zaštiti, moći da se proizvodi ili skladišti u Srbiji samo za svrhu izvoza pod uslovom da je posebnim oznakama obeleženo pakovanje tog leka ili medicinskog proizvoda.

Odredbe Predloga zakona primenjivaće se od 2. jula 2022. godine i neće se odnositi na sertifikate koji su počeli da važe pre stupanja na snagu ovog zakona.

Takođe, proizvodnja leka ili medicinskog proizvoda može početi najranije šest meseci pre isteka važenja sertifikata radi skladištenja na teritoriji Srbije, kako bi se nakon isteka odgovarajućeg sertifikata stavili na tržište Srbije.

Sertifikat o dodatnoj zaštiti je teritorijalno pravo i predstavlja produženje važenja patenta za najviše pet godina.

Predlogom zakona predložene su i izmene odredaba Zakona koje uređuju postupak zaštite i suštinsko ispitivanje malog patenta.

Predlogom zakona proširen je predmet zaštite malog patenta, tako da se malim patentom može štititi proizvod, a ne samo rešenje koje se odnosi na konstrukciju nekog proizvoda ili raspored njegovih sastavnih delova kako je propisano važećim zakonom.

Izvor: Vebsajt RTV, 3.12.2021.
Naslov: Redakcija