Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG SETA ZAKONA KOJIMA SE PREDLAŽU IZMENE U OBLASTI PLATA U JAVNOM SEKTORU: Uvođenje platnih razreda odlaže se do 2025. godine


Država je prošle godine bila opredeljena da započne implementaciju reforme plata od 2022. godine, međutim, usled složene situacije izazvane pandemijom bilo je neophodno da se sve aktivnosti usmere na podršku građanima, privredi i zdravstvu, tako da je cela javna uprava bila posvećena zaštiti života i zdravlja ljudi - izjavila je ministarka države uprave i lokalne samouprave Marija Obradović.

Obradovićeva je to rekla u Narodnoj skupštini, na početku zajedničkog načelnog pretresa o setu zakona kojima se predlažu izmene u oblasti plata u javnom sektoru do 2025. godine, i objasnila da taj informacioni sistem mora biti povezan sa Katalogom radnih mesta i postojećim koeficijentima po kojima se isplaćuju plate u javnim službama.

- Predlog da odložimo reformu do 2025. godine uzrokovan je potrebom za pouzdanom analizom njenih efekata i podacima dobijenim iz novog informacionog sistema, sa jedne strane, i stabilizacijom epidemijske situacije u zemlji, sa druge strane. U uslovima kada građani treba da znaju da mogu da se oslone na svoju državu, nismo želeli da idemo u fiskalno neutralnu reformu, već da raspoloživa sredstva preusmerimo na sve građane, kao meru podrške države - navela je ona.

Ministarka je istakla da sprovođenje reforme sistema plata u javnom sektoru proizvodi određene finansijske efekte po budžet i da iskustva drugih zemalja, koje su ovakvu reformu sprovodile, pokazuju da je to dugotrajan i kompleksan proces, koji mora biti prihvaćen od strane onih na koje se odnosi i koji zahteva dodatna sredstva planirana i obezbeđena budžetom.

Obradovićeva je napomenula da ova godina nije prošla bez rada i aktivnosti koje predstavljaju pripremu za sveobuhvatnu reformu, i kao najznačajniju aktivnost navela kontinuirani rad na Katalogu radnih mesta, koji je osnov za vrednovanje svih poslova u javnim službama, lokalnim samoupravama i državnim organima.

- Okončali smo postupak na unapređenju Kataloga koji planiramo da inoviramo tokom naredne godine i da radna mesta iz Kataloga povežemo sa koeficijentima po kojima se sada isplaćuju plate u javnim službama - ukazala je ona.

Takođe, dodala je, Ministarstvo finansija radi na izradi novog informacionog sistema koji treba da obezbedi planiranje, upravljanje i kontrolu izvršenja budžeta za troškove rada zaposlenih u javnom sektoru, kako bismo spremni dočekali reformu plata u javnom sektoru 2025. godine.

Narodna skupština počela je danas sednicu na kojoj razmatra, između ostalog, predloge zakona o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama i o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, prenosi sajt Vlade Republike Srbije.

Izvor: Vebsajt eKapija, 3.12.2021.
Naslov: Redakcija