Zastava Bosne i Hercegovine

ZAŠTITNIK GRAĐANA: Potrebna kontrola sudske uprave


Institucija Zaštitnika građana sa velikom pažnjom prati aktuelne ustavne promene koje se odnose na rad sudova kako zbog i dalje velikog broja građana koji nam se obraćaju pritužbama nezadovoljni radom sudova, tako i zbog brojnih obraćanja sudija koji u okviru sudskog sistema ne mogu da pronađu zaštitu za probleme koje imaju, izjavio je Zaštitnik građana Zoran Pašalić.

“Godinama unazad ukazujem na potrebu kontrole sudske uprave jer su, pored velikog broja građana koji nam se obraćaju nezadovoljni radom sudova, počele da nam se obraćaju i sudije koje veoma dobro znaju da zbog ustavno-pravnih i zakonskih ograničenja ovo nije institucija kojoj treba da se obrate. Ipak, činjenica da se obraćaju Zaštitniku građana znači da unutar sudskog sistema ne mogu da nađu rešenje”, rekao je Pašalić.

“Mnogi ombudsmani u razvijenim evropskih demokratijama imaju nadležnost kontrole rada sudske uprave. I Venecijanskim principima iz 2019. godine ukazuje se na nadležnost ombudsmana u oblasti pravosuđa, na obezbeđivanje efikasnosti postupka i administrativnog funkcionisanja tog sistema”, rekao je Pašalić.

I ustavni amandmani koji se razmatraju u Narodnoj skupštini Republike Srbije prepoznaju ulogu Zaštitnika građana pri izboru članova Visokog saveta sudstva, Visokog saveta tužilaca i Vrhovnog javnog tužioca, naveo je Pašalić.

Uprkos tome, Zaštitnik građana ni po Ustavu, ni po starom a ni po novom Zakonu o Zaštitniku građana nema nadležnost kontrole rada sudske uprave, a potrebu za tim potvrđuje veliki broj pritužbi građana i obraćanja sudija koji traže zaštitu iako veoma dobro znaju koje su nadležnosti ove institucije, rekao je Pašalić.

“Do sada, osim kritika, gotovo da nije bilo predloga za ozbiljnu reformu pravosuđa kako bi ono funkcionisalo po meri građana. Neophodno je naći način za efikasnu kontrolu rada sudske uprave čime bi se smanjilo nezadovoljstvo građana radom sudova, s jedne strane, i sprečilo nezadovoljstvo sudija po pitanju njihovih dužnosti, s druge strane. Čekam momenat kad nam se bude dalo više nadležnosti da ih javnom predstavim građanima”, rekao je Pašalić.

Izvor: Vebsajt Zaštitnika građana, 2.12.2021.
Naslov: Redakcija