Zastava Bosne i Hercegovine

DIGITALIZACIJA NADZORA POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA


Javna preduzeća u Srbiji od sledeće godine će izveštaje o poslovanju osnivačima dostavljati putem softvera, koji je za potrebe Ministarstva privrede razvio projekat RELOF2 koji podržava Vlada Švajcarske.

To je rečeno na konferenciji "Uloga i značaj nadzornih odbora lokalnih javnih preduzeća", i istaknuto je da će na taj način biti digitalizovan nadzor na javnim preduzećima.

Državni sekretar u Ministarstvu privede Dragan Stevanović istakao je da Srbija na izradi tog softvera nije odustala ni u protekle dve godine, dok se borila protiv pandemije izazvane virusom korona.

"U vremenima u kojima smo bili pod pritiskom koronavirusa, kada smo morali da donosimo teške odluke, da branimo javni interes, živote i zdravlje građana, štitili privredni sistem ove države, nismo zaboravili da se bavimo stvarima kakve su korporativizacija, odnosno uvođenje reda u sektor javnih preduzeća", rekao je Stevanović na konferenciji.

Posle, ističe, dve godine rada na softveru, od 2022. godine Srbija će imati prve opipljive rezultate korporativizacije koja je, navodi, spuštena na nivo lokalnih javnih preduzeća.

Taj softver, objašnjava, daće priliku Ministarstvu privrede da prati šta se u javnim preduzećima na lokalu dešava i da na osnovu tih analiza mogu da se kreiraju dobre poslovne politike i planovi.

Stevanović je istakao da ljudi u lokalnim samoupravama razumeju značaj ovog projekta i da imaju vrlo važnu ulogu u poslu koji će omogućiti zdrave javne finansije na lokalu.

"Svakako da nadzorna tela nisu obavljala svoju funkciju ili je ne obavljaju kako treba, ali ovo je šansa da to počne da se menja. Znam da će biti otpora, jer znam kako se teško menjaju navike, kako je teško suočiti se sa svim problemima koji se nalaze u lokalnim preduzećima. Naša dužnost i obaveza je da se suočimo i da ih prevazilazimo", podvukao je Stevanović.

Pomoćnica ministra privrede Dubravka Drakulić istakla je da je Ministarstvo privrede 2019. godine iniciralo izradu softvera za digitalnu kontrolu poslovanja javnih preduzeća na lokalu, dodajući da je ta inicijativa prepoznata od strane projekta RELOF.

Cilj tog softvera je, kaže, da se vidi šta je postignuto uloženim sredstvima u javnim preduzećima, da se omogući nadležnima u lokalnim samoupravama i u Ministarstvu da donose bolje poslovne odluke.

Direktorka projekta RELOF2 Ana Jolović istakla je da pravi mehanizam korporativnog upravljanja počinje od aktivnog učešća njegovih vlasnika, odnosno države i lokalnih samouprava, a aktivno učešće, ukazuje, ide preko nadzornih odbora.

U prethodnom periodu, dodaje, nadzorni odbori u Srbiji u većini su ispunjavali svoju formalnu ulogu, ali ne i suštinsku ulogu.

"Principi dobrog korporativnog upravljanja između ostalog kažu da se članovi nadzornih odbora moraju uzdržati od pasivnosti. Isto tako, principi dobrog korporativnog upravljanja kažu da godišnji izveštaj pokaže rezultate i učinak nadzornog odbora", navodi Jolović.

Ističe da se RELOF pridružuje naporima Ministarstva privrede da ojača vrlo bitnu kariku u upravljanju i nadzorom na javnim preduzećima.

Direktor Švajcarske kancelarije za saradnju u Ambasadi Švajcarske Rihard Koli istakao je da je transparentno upravljanje "ključni sastojak" podizanja poverenja kod građana, i u to gde se novac troši.

Objasnio je da je RELOF kroz prvu fazu projekta pružio podršku za ŠEST (6) lokalnih samouprava u Srbiji u njihovim nastojanjima da unaprede upravljanje javnim finansijama i tokom tog perioda, kaže, postalo je jasno da postoji tražnja za unapređenjem nadzora nad fiskalnim rizicima na lokalnom nivou.

Zbog toga su se, kaže, odlučili da u drugoj fazi pruže podršku u kontroli finansijskih rizika u javnim preduzećima.

Izvor: Vebsajt RTV, 3.12.2021.
Naslov: Redakcija