Zastava Bosne i Hercegovine

BROJNE NOVINE I ZNATNO POOŠTRAVANJE KAZNENIH ODREDBI PREMA NOVOM ZAKONU O ARHIVSKOJ GRAĐI I ARHIVSKOJ DELATNOSTI: Paragraf organizuje vebinar 22. januara 2021. godine


Kompanija Paragraf organizuje vebinar "Brojne novine i znatno pooštravanje kaznenih odredbi prema novom Zakonu o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti", 22. januara 2021. godine.

Novi Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 6/2020 - dalje: Zakon) počinje sa primenom 2. februara 2021. godine posle skoro tridesetogodišnje primene ranijih propisa u oblasti arhiviranja.

Novi zakon ne samo da uvažava trenutne okolnosti u poslovanju prihvatajući elektronski oblik arhivske građe, već donosi i niz drugih novina, obaveza i kazni. Obaveze subjekata su precizirane i pobrojane, a kazne za nepoštovanje propisa su uvećane do 200 puta u odnosu na ranije važeći zakon! Za neispunjavanje obaveza iz novog Zakona kazniće se pravno lice novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 2.000.000 dinara, a odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom do 150.000 dinara.

Između ostalih obaveza, subjekti na koje se primenjuje zakon, a to su sva pravna lica, kako iz privatnog, tako i iz javnog sektora (ali i fizička lica koja obavljaju delatnost), treba da odrede odgovorno stručno lice za zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala i postupanje sa arhivskom građom i dokumentarnim materijalom, zatim da vode arhivsku knjigu na propisanom obrascu; da donesu opšti akt o načinu evidentiranja, klasifikovanja, arhiviranja i čuvanja arhivske građe i dokumentarnog materijala, da donesu Listu kategorija dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja, kao i opšti akt o načinu evidentiranja zaštite i korišćenja elektronskih dokumenata pod pretnjom visokim kaznama.

Učesnicima vebinara biće predstavljene promene i nove obaveze povodom arhiviranja, kao i odgovori na sva eventualno sporna pitanja.

Kako su predavači na vebinaru učestvovali u kreiranju Predloga zakona, učesnici će biti u prilici i da saznaju "iz prve ruke" sve one informacije koje im mogu biti od značaja za zakonito poslovanje.

Polaznici vebinara dobiće informacije o obavezama po novom Zakonu, što će im služiti za unapređenje kancelarijskog poslovanja.

Vebinar je namenjen pravnicima, zaposlenima u službama ljudskih resursa, računovodstva, ali i svima onima koji u svakodnevnom radu vrše prijem, evidenciju i arhiviranje poslovne dokumentacije, kao i zaposlenima u javnim arhivima.

Teme vebinara:

  • Prikaz novog Zakona i novina koje donosi početak primene
  • Usklađivanje sa novim Zakonom
  • Nadležnost i obaveze arhiva
  • Organizacija arhivske delatnosti
  • Kazne za nepoštovanje odredaba Zakona
  • Obaveze privrednih subjekata u pogledu arhiviranja
  • Kategorizacija i valorizacija dokumentarnog materijala
  • Stručno-praktični prikaz postupka arhiviranja

Predavači:

  • dr Predrag Blagojević - stručnjak za pravno uređenje oblasti kulture
  • dr Tatjana Kikić - arhivski savetnik u Arhivu Srbije

Detaljne informacije o vebinaru (teme, prijavu, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) preuzmite na stranici "Brojne novine i znatno pooštravanje kaznenih odredbi prema novom Zakonu o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti".

Izvor: Redakcija, 07.12.2020.