Zastava Bosne i Hercegovine

VISOKI SAVET SUDSTVA: Javni konkurs za izbor predsednika suda. Rok za prijavu 20. novembar 2023. godine


Visoki savet sudstva na osnovu člana 75. Zakona o sudijama ("Sl. glasnik RS", br. 10/2023) i člana 10. Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za izbor sudije na stalnoj sudijskoj funkciji u drugi ili viši sud i o kriterijumima za predlaganje kandidata za predsednika suda ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016 i 48/2023), oglašava javni konkurs za izbor predsednika suda za:

Naziv suda

 I

 Osnovni sud u Požegi

 Osnovni sud u Kruševcu

 II

 Viši sud u Zaječaru

 Viši sud u Užicu

Pozivaju se zainteresovani kandidati koji ispunjavaju uslove propisane članom 74. Zakona o sudijama, da podnesu prijavu na javni konkurs za izbor predsednika suda.

Prijava sadrži naziv suda/sudova za koji kandidat konkuriše, jedinstveni matični broj građana (JMBG), adresu i potpis kandidata.

Uz prijavu na javni konkurs potrebno je da kandidat dostavi ličnu i radnu biografiju kao i program unapređenja rada suda.

Prijava na javni konkurs za izbor predsednika suda podnosi se Visokom savetu sudstva, u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

Neblagovremenu, nedozvoljenu i nepotpunu prijavu komisija odbacuje rešenjem.

Prijave se podnose Visokom savetu sudstva, Beograd, ul. Resavska br. 42, sa naznakom: “Javni konkurs za izbor predsednika suda”.

Poslednji dan za podnošenje prijava je 20. novembar 2023. godine.


Izvor: Vebsajt Visoki savet sudstva, 06.11.2023.
Naslov: Redakcija